Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

GEN-I, d.o.o. uspešno izdal obveznico in komercialne zapise

29. 06. 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba GEN-I, d.o.o. objavlja naslednje sporočilo:

Družba GEN-I, d.o.o. objavlja informacijo, da je uspešno zaključila sočasno izdajo dolžniškega vrednostnega papirja – obveznice ter instrumenta denarnega trga – komercialnega zapisa. Izdaji sta bili s strani investitorjev odlično sprejeti, saj je družba s strani zainteresiranih vlagateljev prejela zavezujoče ponudbe v vrednosti, ki je za 2-krat presegla napovedan znesek zadolžitve družbe na kapitalskem trgu.

Namen izdaj je financiranje kratkoročnega in trajnega obratnega kapitala izdajatelja ter razpršitev strukture virov v primerjavi z bančnim kreditiranjem.

Družba GEN-I je ob prvi prodaji izdala obveznico z ročnostjo 45 mesecev in obrestno mero 2,4 % letno ter komercialne zapise z ročnostjo 360 dni in obrestno mero 1,1 % letno.

Po opravljenem vpisu in vplačilu sta finančna instrumenta izdana v nematerializirani obliki ter vpisana v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., in sicer obveznica z oznako GE02 in ISIN SI0032103812 ter komercialni zapisi z oznako GEN07 in ISIN SI0032502138.

Kot je že običajno, bo s komercialnimi zapisi možno trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana, in sicer na segmentu Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga. Tokrat pa bo na ljubljansko borzo prvikrat uvrščena tudi obveznica družbe GEN-I, kar je verjetno tudi eden izmed razlogov za tako veliko zanimanje investitorjev.

Ponudba oziroma prva prodaja obveznic je bila izvedena v Republiki Sloveniji skladno z določbami Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) na podlagi izjeme glede obveznosti objave prospekta za nekatere vrste ponudb vrednostnih papirjev v skladu z 49. členom ZTFI.

Ponudba oziroma prva prodaja komercialnih zapisov je bila izvedena preko postopka javne ponudbe, za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta in drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti po 2. poglavju ZTFI. Pred začetkom trgovanja objavljamo Predstavitveni dokument ob uvrstitvi komercialnih zapisov družbe GEN-I d.o.o. Prospekt za uvrstitev obveznic GE02 v trgovanje na organiziranem trgu bo objavljen po njegovi potrditvi s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev.

NLB, d.d. je opravljala za izdajatelja vse storitve in aktivnosti organizacije ter izvedbe prve prodaje in izdaje obveznice v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD ter uvrstitve obveznice na organiziran trg.

Nova KBM, d.d. je opravljala za izdajatelja vse storitve in aktivnosti organizacije ter izvedbe prve prodaje oziroma izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD ter uvrstitve komercialnih zapisov na organiziran trg.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe GEN-I, d.o.o., http://www.gen-i.si/, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe GEN-I, d.o.o.

Ljubljana, 29. 6. 2018 

 

Novice

14. 06. 2024
Začetek uporabe novega obračuna omrežnine je prestavljen za tri mesece

Svet Agencije za energijo je sprejel odločitev, da se začetek uporabe prenove obračuna omrežnine prestavi na 1. oktober 2024.

>Preberite več
13. 06. 2024
Akcijski cenik Ujemite mesece cenejše elektrike do začetka samooskrbe

Akcijski cenik gospodinjskim odjemalcem, ki se bodo odločili za postavitev sončne elektrarne z GEN-I Sonce, znižuje cene električne energije za kar 99,99 % . 

>Preberite več
11. 06. 2024
Z novo samooskrbno rešitvijo do več kot 1.000 € prihranka na leto 

Kot prvi na trgu ponujamo nov model samooskrbe, ki lastnikom sončnih elektrarn omogoča, da od svoje sončne elektrarne dobijo kar največ.

>Preberite več
Scroll