Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

GEN-I o poslovnih rezultatih in aktualnih trendih na trgu energentov

15. 02. 2018

Družba GEN-I je na 11. srečanju partnerjev predstavila uspešne poslovne rezultate v preteklem letu in trende na energetskih trgih za učinkovit nakup električne energije v prihodnjih letih.

Prisotne je najprej pozdravil Martin Novšak, MBA, generalni direktor družbe GEN energija in skupine GEN, ki je v uvodnem nagovoru predstavil poslovne rezultate in načrte družbe GEN: »Skupina GEN je leto 2017 zaključila uspešno, elektrarne v skupini so zanesljivo in učinkovito obratovale ter omogočile varno oskrbo porabnikov z električno energijo po konkurenčnih cenah. Leto je zaznamovala intenzivna investicijska dejavnost, na omrežje smo priključili novozgrajeno hidroelektrarno Brežice, izvedli vrsto posodobitev v Nuklearni elektrarni Krško ter zgradili nov plinski blok v Termoelektrarni Brestanica. Obenem nenehno vlagamo tudi v znanje in razvoj novih področij, s čimer želimo še nadgraditi svojo ponudbo in našim kupcem omogočiti najsodobnejše storitve.«

Dr. Robert Golob, predsednik uprave družbe GEN-I, je izpostavil pravilnost odločitve za intenzivna vlaganja v razvoj in kadre v preteklih letih, ki so se odrazila v izjemnih poslovnih rezulatih: »Poslovno leto 2017 je bilo za GEN-I prelomno z več vidikov: za nami je uspešen začetek ponudbe sončnih elektrarn za samooskrbo, saj smo jih v zelo kratkem času postavili že več kot 300, poleg tega smo v 2017 dosegli odlične poslovne rezultate z več kot 2,3 milijarde EUR prihodkov, kar je dobrih 50 % več od načrtovanega. S čistim poslovnim izidom 13,5 mio EUR, kar je 84 % več kot v letu 2016 ter s 51,5 TWh prodane energije na 22 evropskih trgih, je bilo leto rekordno v vseh pogledih.« GEN-I je tako ponovno utrdil sloves enega najhitreje rastočih energetskih podjetij v Evropi. Sicer pa so prav pogled, usmerjen v prihodnost, inovativnost in fleksibilnost tudi glavne odlike družbe GEN-I in prava kombinacija za izzive, ki jih prinašajo vedno spreminjajoče se tržne razmere.

Budno spremljanje dogajanja na mednarodnih energetskih trgih družbi GEN-I omogoča uspešno napovedovanje trendov ter zato pravilno in pravočasno svetovanje poslovnim partnerjem, čemur je bil posvečen osrednji del dogodka.

»Ponosni smo, da so se naša priporočila kupcem na lanskem srečanju partnerjev izkazala za pravilna, torej naj ne čakajo z odločitvijo za nakup energije, saj so cene električne energije po tem začele strmo naraščati,« je poudaril mag. Bojan Kumer, direktor prodaje GEN-I in v nadaljevanju pojasnil: »Tistim partnerjem, ki niso ukrepali v skladu z našimi takratnimi priporočili in so zamudili pravi trenutek nakupa, smo kasneje med letom priporočali le še strukturirane nakupe, saj fiksne cene niso več omogočale nakupa po vzdržni ceni. Le s strukturiranimi produkti smo lahko kupcem zagotavljali optimizacijo nakupa z nižjimi stroški. Tako je večina partnerjev ob upoštevanju naših priporočil uspešno premostila lanskoletno obdobje pretirano visokih cen električne energije in zdaj participira pri prihrankih tudi 10 % in več.«

Začetek letošnjega leta je zaznamovalo padanje cen električne energije. Obrat gibanja cen na trgu električne energije, ki se je zgodil konec novembra 2017, še traja, ugotavlja dr. Dejan Paravan, direktor strateškega inoviranja v družbi GEN-I. »V zadnjih treh mesecih so cene električne energije na veleprodajnem trgu padle za 20 % in se približujejo cenovnim nivojem iz začetka lanskega leta. Zato imajo danes tista podjetja, ki so lani zaradi neaktivnosti sprejela slabe odločitve za dobave v 2018, priložnost, da za prihajajoča leta izboljšajo svojo nabavno strategijo.« V nadaljevanju je dr. Paravan predstavil izračune možnih scenarijev gibanja cen za prihodnja leta ter podal priporočila, kako kar najbolje izkoristiti sedanje tržne razmere.

V drugem delu srečanja je bil poudarek na trendih s področja e-mobilnosti. Tako so prisotni z zanimanjem prisluhnili predavanju Andreja Pečjaka, direktorja Metron inštituta, o trajnostni E-mobilnosti kot delu elektroenergetskega sistema ter predavanju Marka Derča, podpredsednika podjetja A.T. Kearney, o priložnostih v E-mobilnosti v Sloveniji in v svetu.

Slika 1: dr. Robert Golob

Slika 2: Martin Novšak, MBA

Slika 3: dr. Dejan Paravan

Slika 4: (z leve) mag. Bojan Kumer, dr. Dejan Paravan, Andrej Pečjak, dr. Robert Golob, Marko Derča

 

Novice

05. 07. 2024
Omrežnina 2024: Spremembe, ki jih prinaša nov način obračunavanja omrežnine

Preberite, katere ključne spremembe prinaša nov način obračunavanja omrežnine in kako se bo zaradi tega spremenil vaš račun za električno energijo.

>Preberite več
04. 07. 2024
Lokalne sončne skupnosti – rešitev, kjer zmagujejo vsi

Lokalne sončne skupnosti prinašajo v časih, ko energetski trg pretresajo številne spremembe, povsem novo rešitev obvladovanja stroškov električne energije.

>Preberite več
28. 06. 2024
Podaljšanje roka za prijavo na Trajnostni razpis

Organizacije lahko oddajo prijavo na trajnostni razpis do 10. 7. 2024.

>Preberite več
Scroll