Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto

Kljub spremembi cen ostajamo najugodnejši dobavitelj

28. 06. 2022

Nove cene tarif električne energije za gospodinjske odjemalce bodo nespremenjene do konca leta 2022

GEN-I smo bili kljub ekstremni situaciji na trgu edino energetsko podjetje, ki se je odločilo pred vplivom energetske krize zavarovati svoje odjemalce. Držali smo lansko obljubo, da do poletja 2022 ne bomo zvišali cen električne energije in zemeljskega plina za svoje gospodinjske odjemalce. S tem smo svojim odjemalcem v hladnejših mesecih, ko so poraba in stroški višji, zagotovili varno dobavo brez strahu pred podražitvami. Obenem smo sprejeli še 56.000 novih odjemalcev, ki so jih nekateri dobavitelji z umikom s trga ali znatnimi podražitvami čez noč pustili na cedilu. Tako smo mnoga slovenska gospodinjstva rešili pred zasilno oskrbo in izjemno visokimi stroški za energijo.

V zadnjih devetih letih, ko smo v GEN-I ohranili cene za gospodinjstva nespremenjene, je bila povprečna veleprodajna cena 48,2 €/MWh, medtem ko je trenutna cena za nakup električne energije za leto 2023 te dni presegla astronomskih 260 €/MWh, torej je za več kot 500 odstotkov višja.

V luči dogajanja na mednarodnih trgih bomo s 1. 8. 2022 spremenili Redni cenik za gospodinjske odjemalce. Račun povprečnega gospodinjskega odjemalca na Rednem ceniku bo od avgusta naprej višji za približno 18 odstotkov. Kljub prilagoditvi novonastalim razmeram na mednarodnih veleprodajnih trgih za vas še vedno ostajamo najugodnejši dobavitelj električne energije na slovenskem trgu.

Naredili smo še korak dlje ter zahvaljujoč naprednim analitskim pristopom in nadpovprečni dodani vrednosti mednarodnega trgovanja uspeli zagotoviti, da do konca leta 2022 novih cen električne energije za gospodinjstva ne glede na zahtevnost razmer ne bomo višali.

Kot največji dobavitelj električne energije in pionir zelene preobrazbe se zavedamo svoje odgovornosti do družbe in bomo skrb za svoje odjemalce še naprej postavljali na prvo mesto.

Novice

27. 11. 2023
Obvestilo o regulaciji cen električne energije in oprostitvi plačila prispevka OVE in SPTE

V veljavo stopata Uredba, po kateri bo 90 % porabljenih mesečnih količin električne energije ostalo reguliranih, preostalih 10 % bo poračunanih po ceniku, in Uredba o oprostitvi plačevanja prispevka OVE in SPTE.

>Preberite več
27. 11. 2023
Nova cena tarife za samooskrbo za gospodinjske odjemalce

S 1. 1. 2024 stopijo v veljavo sprememba cene tarife električne energije na rednem ceniku Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev.

>Preberite več
27. 11. 2023
Nove cene tarif električne energije za gospodinjske odjemalce

S 1. 1. 2024 se spreminjajo cene tarif električne energije in pogoji na rednem ceniku za gospodinjske odjemalce z nazivom Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce.

>Preberite več
Scroll