Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

Namera izdaje nove zelene obveznice

14. 03. 2024

Družba GEN-I, d.o.o., na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje obvešča javnost, da preučuje možnost izdaje zelene obveznice v drugem kvartalu leta 2024. Skupna nominalna vrednost izdaje bo predvidoma na ravni 50 milijonov EUR.

To bo druga izdaja zelene obveznice s strani ene od družb Skupine GEN-I. Namen nove izdaje je podpora projektom zelene preobrazbe. Nameravana izdaja obveznice je skladna z dolgoročno trajnostno strategijo Skupine GEN-I.

Družba GEN-I, d.o.o. namerava za vse zainteresirane vlagatelje organizirati predstavitvena srečanja, kjer bodo podrobneje predstavljeni pretekla poslovna uspešnost in ključna poslovna pričakovanja v prihajajočih letih.

Zelena obveznica bo izdana v okviru postopka javne ponudbe, za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta in drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti iz 2. poglavja Zakona o trgu finančnih instrumentov.

Za strokovno svetovanje in storitve v zvezi s ponudbo zelene obveznice, njeno izdajo v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi in nadaljnjo uvrstitvijo zelene obveznice v trgovanje na organiziranem trgu je družba GEN-I, d.o.o., sklenila pogodbo z NLB, d. d.

Poslovni načrt Skupine GEN-I za obdobje 2024 – 2026

Z uresničevanjem poslovnega načrta bo Skupina GEN-I še utrdila položaj vodilnega energetskega trgovca v regiji, vodilnega dobavitelja električne energije v Sloveniji in vodilnega promotorja zelene energetske preobrazbe.

V Skupini GEN-I letos načrtujemo prihodkov od prodaje na nivoju 3,5 milijarde EUR, bruto donos iz poslovanja na ravni 120 mio EUR in čisti dobiček v višini dobrih 23 milijonov EUR. Realizacija bo v veliki meri odvisna od nadaljnjega sproščanja regulatorno tržnih omejitev na notranjem evropskem trgu energentov na debelo ter sposobnosti hitrega prilagajanja tveganjem. Ključna gradnika bruto donosa iz poslovanja ostajata trgovanje z energenti ter dobava električne energije in zemeljskega plina končnim odjemalcem. V prihodnjih letih predvidevamo nadaljno stabilno rast in dodatno krepitev deleža prihodkov iz trajnostnih dejavnosti, definiranih po taksonomiji EU, čemur je zelena obveznica tudi namenjena.

Posledično Skupina GEN-I v prihajajočem obdobju povečuje investicije v trajnostne proizvodne vire in hranilnike tako za lastno proizvodnjo kot za svoje odjemalce. GEN-I tako ostaja zeleni promotor v lokalnem okolju in širše ter s tem podpira prizadevanja države po razogljičenju družbe. Naložbam v zeleno transformacijo bo v letu 2024-2026 namenjenih približno 100 milijonov EUR. Naložbe v izgradnjo lastne proizvodnje električne energije iz OVE predstavljajo komplementarni del zgoraj navedenim aktivnostim.
Mnenje zunanjega presojevalca je objavljeno v povezavi na koncu tega sporočila.

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe GEN-I, d.o.o., najmanj 5 let od dneva objave.

 

Družba GEN-I, d.o.o.
13. marec 2024

 

Pripeti dokumenti:

 

Novice

05. 07. 2024
Omrežnina 2024: Spremembe, ki jih prinaša nov način obračunavanja omrežnine

Preberite, katere ključne spremembe prinaša nov način obračunavanja omrežnine in kako se bo zaradi tega spremenil vaš račun za električno energijo.

>Preberite več
04. 07. 2024
Lokalne sončne skupnosti – rešitev, kjer zmagujejo vsi

Lokalne sončne skupnosti prinašajo v časih, ko energetski trg pretresajo številne spremembe, povsem novo rešitev obvladovanja stroškov električne energije.

>Preberite več
28. 06. 2024
Podaljšanje roka za prijavo na Trajnostni razpis

Organizacije lahko oddajo prijavo na trajnostni razpis do 10. 7. 2024.

>Preberite več
Scroll