Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

Nerevidirani podatki o poslovanju Skupine GEN-I za leto 2023

14. 03. 2024

Kljub zahtevnim in nepredvidljivim razmeram na energetskih trgih je Skupina GEN-I leto 2023 zaključila v skladu s pričakovanji. Ob znižanju količine prodane električne energije in zemeljskega plina so narasli prihodki od prodaje zelenih tehnologij. Finančno stanje Skupine GEN-I ob koncu leta 2023 je stabilno, na podlagi ustvarjenega čistega poslovnega izida pa kapitalska struktura še robustnejša.

Dogajanje na trgu energentov

V letu 2023 je bilo zaznati umirjanje razmer na energetskih trgih. Marsikje v Evropi različni regulatorni ukrepi še ostajajo v veljavi in tako omejujejo tržno delovanje. So pa številni ukrepi za zmanjšanje energetske draginje, ugodni vremenski pogoji ter zmanjšana negotovost pri dobavi zemeljskega plina vplivali na padajoč trend cen energentov.

Stabilno poslovanje in čisti poslovni izid nad načrtom za 2023

Skupina GEN-I je v letu 2023 po nerevidiranih izkazih ustvarila 2,9 milijarde EUR prihodkov, kar predstavlja 29-odstotni padec glede na predhodno obdobje. Glavni razlog so nižje cene energentov ter deloma manjši obseg trgovanja kot posledica začasnih regulatornih omejitev na veleprodajnih energetskih trgih. Količinska prodaja energentov končnim odjemalcem se je v primerjavi z letom 2022 zmanjšala za 12 odstotkov. Nasprotno pa je bil v segmentu prodaje zelenih tehnologij zabeležen občuten porast prihodkov, deloma tudi kot posledica napovedanega izteka t.i. sheme net metering. Hčerinska družba GEN-I Sonce, d.o.o. je v letu 2023 omogočila samooskrbo s sončno elektrarno več kot 3.000 novim strankam, od začetka delovanja družbe pa že skoraj 9.000 strankam.

Ne glede na nižje prihodke v letu 2023 glede na predhodno obdobje je bilo poslovanje Skupine GEN-I z vidika dosežene EBITDA marže primerljivo z letom 2022, ko je ta znašala 1,30 odstotka. EBITDA je v letu 2023 znašal 37,9 milijona EUR, EBIT pa je v letu 2023 dosegel 30,2 milijona EUR. Leto 2023 je Skupina GEN-I po nerevidiranih izkazih zaključila s čistim poslovnim rezultatom obračunskega obdobja v višini 24,8 milijona EUR in je s tem presegla zastavljen cilj za leto 2023.

Finančno stanje Skupine GEN-I ob koncu leta 2023 je stabilno. Neto finančni dolg Skupine GEN-I je bil konec leta 2023 negativen. Ob hkratnem zvišanju kapitala Skupine na račun ustvarjenega čistega poslovnega izida obračunskega obdobja je bila kapitalska struktura Skupine GEN-I konec leta še robustnejša. Ugodni finančni kazalniki so Skupini GEN-I olajšali izpolnitev vseh pričakovanj kapitalskega trga, kjer je GEN-I ponovno uspešno izdal komercialne zapise, tokrat v višini 50 milijonov EUR, in uspešno obnovil garancijske in kreditne linije.

Trajnostni razvoj

Umirjanje razmer na energetskih trgih in stabilno poslovanje predstavlja primerne okoliščine za konsolidacijo raznolikih prizadevanj GEN-I za trajnostni razvoj. Ker je to področje povsem prepleteno s poslovnimi dejavnostmi družbe, se je v letu 2023 pričela občutna nadgradnja obstoječih aktivnosti in strukturiranje le-teh na poenoten način skozi prizmo ESG standardov ter sistematične ocene vplivov, tveganj in priložnosti ter temeljite ocene dvojne bistvenosti. Naš cilj je še bolj okrepljen trajnostni razvoj GEN-I v prihodnje, k čemur bodo pripomogle tudi interne multidisciplinarne ekipe, v katerih delujejo številni strokovnjaki.

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe GEN-I, d.o.o., najmanj 5 let od dneva objave.

Pripeti dokumenti:

Novice

05. 07. 2024
Omrežnina 2024: Spremembe, ki jih prinaša nov način obračunavanja omrežnine

Preberite, katere ključne spremembe prinaša nov način obračunavanja omrežnine in kako se bo zaradi tega spremenil vaš račun za električno energijo.

>Preberite več
04. 07. 2024
Lokalne sončne skupnosti – rešitev, kjer zmagujejo vsi

Lokalne sončne skupnosti prinašajo v časih, ko energetski trg pretresajo številne spremembe, povsem novo rešitev obvladovanja stroškov električne energije.

>Preberite več
28. 06. 2024
Podaljšanje roka za prijavo na Trajnostni razpis

Organizacije lahko oddajo prijavo na trajnostni razpis do 10. 7. 2024.

>Preberite več
Scroll