Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

Nova cena tarife za samooskrbo za gospodinjske odjemalce

27. 11. 2023

S 1. 1. 2024 stopijo v veljavo sprememba cene tarife električne energije na rednem ceniku Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev, sprememba cene mesečnega nadomestila in upoštevanje znižanega mesečnega nadomestila ob koriščenju EKO popusta za prejemanje računa v elektronski obliki, če se odločite za prejemanje računa v elektronski obliki.

Od vključno 1. 1. 2024 dalje do spremembe/preklica bo nova cena tarife električne energije znašala: ET: 0,15390 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,18776 €/kWh (cena z 22% DDV), cena mesečnega nadomestila pa 1,99 EUR/merilno mesto/mesec (cena brez DDV) oz. 2,43 EUR/merilno mesto/mesec (cena z 22% DDV). Od vključno 1. 1. 2024 dalje vam bomo v okviru navedenega rednega cenika upoštevali tudi EKO popust za prejemanje računa v elektronski obliki, če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki, s čimer si boste lahko znižali strošek mesečnega nadomestila, ki bo v tem primeru znašal 0,99 EUR/merilno/mesto/mesec (cena brez DDV) oz. 1,21 EUR/ merilno mesto/mesec (cena z 22% DDV). Dne 31. 12. 2023 preneha veljati in se uporabljati tudi Cenik električne energije za gospodinjske odjemalce, ki so v poplavah utrpeli škodo, ki velja za gospodinjske odjemalce, vključene v sistem samooskrbe, ki so bili prizadeti v poplavah in zemeljskih plazovih iz avgusta 2023 na podlagi druge in tretje alineje drugega odstavka 113. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 97/23).

To pomeni, da bomo vsem gospodinjskim odjemalcem, vključenim v sistem samooskrbe, od 1. 1. 2024 dalje do spremembe/preklica dobavljali električno energijo po novih cenah tarif električne energije in mesečnega nadomestila oz. znižanega mesečnega nadomestila ob koriščenju EKO popusta na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev. Ob tem vam bomo v okviru navedenega cenika še naprej upoštevali obstoječo ugodnost v obračunu mesečnega nadomestila.

Uveljavitev nove cene tarife električne energije in mesečnega nadomestila oz. znižanega mesečnega nadomestila ob koriščenju EKO popusta, če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki, lahko pomeni povišanje plačila za električno energijo za gospodinjske odjemalce, vključene v samooskrbo, ki jim bo dobavitelj GEN-I, d.o.o., na dan 1. 1. 2024 in po tem datumu dobavljal električno energijo po navedenem ceniku.

Skladno z veljavnimi Splošnimi pogoji za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju: Splošni pogoji) imajo slednji pravico, da v roku enega meseca po uveljavitvi nove cene tarife pisno odstopijo od sklenjene/ih pogodb/e o dobavi električne energije in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. Pisni odstop se lahko poda na elektronski/poštni naslov dobavitelja. V tem primeru mora gospodinjski odjemalec vključen v samooskrbo izvesti postopek menjave dobavitelja v prvem možnem roku, ko je to mogoče skladno s predpisi, pri čemer dobavitelj GEN-I, d.o.o., te menjave za odjemalca ne ureja. Dobavitelj odjemalcu vse do formalne zamenjave dobavitelja zaračunava električno energijo po novi ceni tarife. Odjemalec mora v primeru odstopa od pogodbe dobavitelju poravnati vse do tedaj neporavnane finančne obveznosti.

Upoštevaje zakonske zahteve in določila navedenih Splošnih pogojev, so bili gospodinjski odjemalci, vključeni v samooskrbo, obveščeni o datumu uveljavitve spremembe cen tarif oz. cenika in pravici do odstopa neposredno z dopisom, kar velja kot dodatek k sklenjeni pogodbi o dobavi električne energije in je pravno zavezujoče.

Cenik in ostale informacije so dostopni tukaj.

Novice

16. 05. 2024
GEN-I se širi na nove trge in zaposluje!

S pravo energijo soustvarjamo zeleno prihodnost.

>Preberite več
06. 05. 2024
Izziv Kdor prvi pride, prvi melje

Ob 15-letnici dobave električne energije smo pripravili izziv, s katerim si lahko naši odjemalci pridobijo 15 € popusta na računu za električno energijo.

>Preberite več
26. 04. 2024
Podaljšanje pristopa k akciji "Brezskrbna rešitev za podjetne do 31. 12. 2026"

Mali poslovni odjemalci lahko k akcijskemu ceniku "Brezskrbna rešitev za podjetne do 31. 12. 2026" pristopijo vse do 26. 6. 2024.

>Preberite več
Scroll