Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

Nova cenika za dobavo zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce

06. 05. 2022

Naše odjemalce postavljamo na prvo mesto. Zato smo v celoti uresničili zavezo o nespremenjenih cenah zemeljskega plina navkljub rekordnim cenam plina na mednarodnih trgih in čez kurilno sezono do poletja obdržali nizke cene za naše odjemalce.

V GEN-I redno preučujemo razmere, ki v Evropi in svetu vplivajo na cene energentov, ki jih odkupujemo za vas. Te so v drugi polovici leta 2021 dosegle najvišje zgodovinske vrednosti. Predvidevanja so bila, da se bodo po zimskih mesecih razmere umirile, a je nepredvidena vojna v Ukrajini stanje ponovno zaostrila. Zato se moramo tudi mi prilagoditi spremembam na nakupnih trgih in uskladiti svoje cene z njimi. Odjemalce zato obveščamo, da bosta s 1. 7. 2022 stopila v veljavo nova redna cenika za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem.

Obvestilo o uveljavitvi novega rednega cenika za dobavo zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 s 1. 7. 2022.

S 1. 7. 2022 stopi v veljavo nov Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 (v nadaljevanju: novi redni cenik) in nadomesti obstoječa redna cenika (tj. Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 z dne 1. 10. 2016 in Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 – novi z dne 25. 2. 2022), ki se s 1. 7. 2022 prenehata uporabljati. To pomeni, da se bo zemeljski plin vsem kupcem, za katere trenutno veljata navedena cenika, od vključno dne 1. 7. 2022 dalje dobavljal le še po novem rednem ceniku. Cena za dobavo zemeljskega plina bo na novem rednem ceniku znašala: 0,04990 (cena brez 22 % DDV) oz. 0,06088 (cena z 22 % DDV). Uveljavitev novega rednega cenika lahko pomeni povišanje plačila za zemeljski plin za kupce, ki jim bo prodajalec na dan 1. 7. 2022 in po tem datumu dobavljal zemeljski plin po tem ceniku (tudi npr. po izteku veljavnosti cene, dogovorjene z dodatkom k pogodbi). Skladno z veljavnimi Splošnimi pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8, (v nadaljevanju: Splošni pogoji) imajo kupci pravico, da v roku enega meseca po uveljavitvi novega rednega cenika pisno odstopijo od sklenjene/ih pogodb/e o dobavi zemeljskega plina brez odpovednega roka in brez plačila pogodbene kazni. Pisni odstop se lahko poda na elektronski/poštni naslov prodajalca. Kupec mora v tem primeru izvesti postopek menjave dobavitelja v prvem možnem roku, ko je to mogoče skladno s predpisi, pri čemer prodajalec GEN-I, d.o.o., te menjave za kupca ne ureja. Prodajalec kupcu vse do formalne zamenjave dobavitelja zaračunava zemeljski plin po novem rednem ceniku (razen v primeru veljavnosti cene, dogovorjene z dodatkom k pogodbi). Kupec mora v primeru odstopa od pogodbe prodajalcu poravnati vse do tedaj neporavnane finančne obveznosti.

Upoštevaje zakonske zahteve in določila navedenih Splošnih pogojev, so kupci zemeljskega plina obveščeni o datumu uveljavitve novega rednega cenika in pravici do odstopa neposredno z obvestilom na hrbtni strani računa za zemeljski plin oz. ločenim dopisom, kar velja kot dodatek k pogodbi in je pravno zavezujoče.

Novi redni cenik za dobavo zemeljskega plina, ki velja od vključno dne 1. 7. 2022, je dostopen tukaj.

 

Obvestilo o uveljavitvi novega rednega cenika za dobavo zemeljskega plina poslovnim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 s 1. 7. 2022

S 1. 7. 2022 stopi v veljavo nov Redni cenik dobave zemeljskega plina za poslovne odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 (v nadaljevanju: novi redni cenik) in nadomesti obstoječa redna cenika (tj. Redni cenik dobave zemeljskega plina za poslovne odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 z dne 1. 9. 2015 in Redni cenik dobave zemeljskega plina za poslovne odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 – novi z dne 25. 2. 2022), ki se s 1. 7. 2022 prenehata uporabljati. To pomeni, da se bo zemeljski plin vsem kupcem, za katere trenutno veljata navedena cenika, od vključno dne 1. 7. 2022 dalje dobavljal le še po novem rednem ceniku.

Cena za dobavo zemeljskega plina bo na novem rednem ceniku znašala: 0,04990 (cena brez 22 % DDV).

Uveljavitev novega rednega cenika lahko pomeni povišanje plačila za zemeljski plin za kupce, ki jim bo prodajalec na dan 1. 7. 2022 in po tem datumu dobavljal zemeljski plin po tem ceniku (tudi npr. po izteku veljavnosti cene, dogovorjene z dodatkom k pogodbi).

Skladno z veljavnimi Splošnimi pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8, (v nadaljevanju: Splošni pogoji) imajo kupci pravico, da v roku enega meseca po uveljavitvi novega rednega cenika pisno odstopijo od sklenjene/ih pogodb/e o dobavi zemeljskega plina brez odpovednega roka in brez plačila pogodbene kazni. Pisni odstop se lahko poda na elektronski/poštni naslov prodajalca. Kupec mora v tem primeru izvesti postopek menjave dobavitelja v prvem možnem roku, ko je to mogoče skladno s predpisi, pri čemer prodajalec GEN-I, d.o.o., te menjave za kupca ne ureja. Prodajalec kupcu vse do formalne zamenjave dobavitelja zaračunava zemeljski plin po novem rednem ceniku (razen v primeru veljavnosti cene, dogovorjene z dodatkom k pogodbi). Kupec mora v primeru odstopa od pogodbe prodajalcu poravnati vse do tedaj neporavnane finančne obveznosti.

Upoštevaje zakonske zahteve in določila navedenih Splošnih pogojev, so kupci zemeljskega plina obveščeni o datumu uveljavitve novega rednega cenika in pravici do odstopa neposredno z obvestilom na hrbtni strani računa za zemeljski plin oz. ločenim dopisom, kar velja kot dodatek k pogodbi in je pravno zavezujoče.

Novi redni cenik za dobavo zemeljskega plina, ki velja od vključno 1. 7. 2022, je dostopen tukaj

Novice

22. 05. 2024
Trajnostni razpis

Sprejemamo prijave za trajnostne projekte, ki jih bomo (so)financirali in bodo pozitivno vplivali na družbo in okolje. Skupna vrednost razpisa znaša 100.000 €.

>Preberite več
16. 05. 2024
GEN-I se širi na nove trge in zaposluje!

S pravo energijo soustvarjamo zeleno prihodnost.

>Preberite več
06. 05. 2024
Izziv Kdor prvi pride, prvi melje

Ob 15-letnici dobave električne energije smo pripravili izziv, s katerim si lahko naši odjemalci pridobijo 15 € popusta na računu za električno energijo.

>Preberite več
Scroll