Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

Objava informacije o novi izdaji zelenih obveznic

26. 04. 2024

Družba GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško (v nadaljevanju: GEN-I, d.o.o., ali Družba) gre po letu 2017, ko je hčerinska družba GEN-I SONCE d.o.o., izdala prvo zeleno obveznico v Sloveniji, kot pobudnik tovrstnega financiranja ponovno v izdajo zelene obveznice. Zeleno financiranje prek kapitalskega trga ohranja kot edina nefinančna institucija v Sloveniji.

Družba na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje obvešča javnost, da je v skladu s Predstavitvenim dokumentom in na podlagi Sklepa o izdaji obveznic z oznako GE03 izdala 5-letne zelene obveznice z oznako GE03 v skupni nominalni višini 50 milijonov EUR in s 5,20-odstotno letno obrestno mero.

Zelene obveznice so bile v prvi prodaji ponujene izključno povabljenim vlagateljem, ki imajo skladno z veljavnim Zakonom o trgu finančnih instrumentov (»ZTFI-1«) status (i) profesionalne stranke ali (ii) primerne nasprotne stranke. Izražen interes vlagateljev v skupni višini 112 milijonov evrov je za 62 milijonov evrov presegel končno nominalno velikost izdaje. To potrjuje zaupanje in podporo slovenskih investitorjev družbi GEN-I, d.o.o., kot promotorju zelene transformacije, in posledično napovedanim projektom zelene preobrazbe, financiranju katerih je skladno z Okvirom za zelene obveznice (»GEN-I Green Bond Framework«) namenjena izdaja zelenih obveznic.

Zelene obveznice so bile dne 26. 4. 2024 izdane v nematerializirani obliki z oznako GE03 z vpisom na račune imetnikov obveznic pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o., Ljubljana, v skladu s pravili poslovanja KDD. GEN-I, d.o.o., bo pripravil prospekt za uvrstitev obveznic v trgovanje na organiziranem trgu na Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana in pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev vložil zahtevo za potrditev prospekta. Po pridobitvi odločbe o potrditvi prospekta bodo zelene obveznice uvrščene na organiziran trg Ljubljanske borze d.d., Ljubljana.

Za strokovno svetovanje in storitve v zvezi z izdajo in prodajo obveznic je GEN-I, d.o.o., pooblastil Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe GEN-I, d.o.o., http://www.gen-i.si, najmanj pet let od datuma objave.

Družba GEN-I, d.o.o.

Novice

22. 05. 2024
Trajnostni razpis

Sprejemamo prijave za trajnostne projekte, ki jih bomo (so)financirali in bodo pozitivno vplivali na družbo in okolje. Skupna vrednost razpisa znaša 100.000 €.

>Preberite več
16. 05. 2024
GEN-I se širi na nove trge in zaposluje!

S pravo energijo soustvarjamo zeleno prihodnost.

>Preberite več
06. 05. 2024
Izziv Kdor prvi pride, prvi melje

Ob 15-letnici dobave električne energije smo pripravili izziv, s katerim si lahko naši odjemalci pridobijo 15 € popusta na računu za električno energijo.

>Preberite več
Scroll