Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto

Obvestilo o cenah energentov na podlagi vladnih uredb

31. 08. 2022

Skladno z uredbama o določitvi cen električne energije in zemeljskega plina iz plinskega sistema, ki med drugim določata najvišje dovoljene drobnoprodajne cene električne energije in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce, bomo tudi v GEN-I svojim odjemalcem, ki izpolnjujejo v uredbah določene pogoje in zanje velja cenik z višjimi cenami od določenih v uredbah, od 1. 9. 2022 do predvidoma 31. 8. 2023 električno energijo in/oz. zemeljski plin obračunavali po cenah, določenih v uredbah.

 

Obvestilo o neposredni uporabi cen električne energije

Obvestilo o neposredni uporabi cen zemeljskega plina

 

Novice

27. 11. 2023
Obvestilo o regulaciji cen električne energije in oprostitvi plačila prispevka OVE in SPTE

V veljavo stopata Uredba, po kateri bo 90 % porabljenih mesečnih količin električne energije ostalo reguliranih, preostalih 10 % bo poračunanih po ceniku, in Uredba o oprostitvi plačevanja prispevka OVE in SPTE.

>Preberite več
27. 11. 2023
Nova cena tarife za samooskrbo za gospodinjske odjemalce

S 1. 1. 2024 stopijo v veljavo sprememba cene tarife električne energije na rednem ceniku Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev.

>Preberite več
27. 11. 2023
Nove cene tarif električne energije za gospodinjske odjemalce

S 1. 1. 2024 se spreminjajo cene tarif električne energije in pogoji na rednem ceniku za gospodinjske odjemalce z nazivom Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce.

>Preberite več
Scroll