Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Pametna energija

Obvestilo o uveljavitvi nove cene tarife električne energije na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev

28. 06. 2022

S 1. 8. 2022 stopi v veljavo nova cena tarife električne energije na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev (v nadaljevanju: cenik), ki bo znašala: ET: 0,07999 eur/kWh (cena brez DDV) oz. 0,09759 eur/kWh (cena z 22 % DDV). Mesečno nadomestilo, ki je del navedenega cenika, ostaja nespremenjeno.

Uveljavitev nove cene tarife lahko pomeni povišanje plačila za električno energijo za gospodinjske odjemalce, vključene v samooskrbo, (v nadaljevanju: kupce), ki jim bo dobavitelj GEN-I, d.o.o., (v nadaljevanju: prodajalec) na dan 1. 8. 2022 in po tem datumu dobavljal električno energijo po navedenem ceniku (tudi npr. po izteku veljavnosti cen, dogovorjenih z dodatkom k pogodbi). Skladno z veljavnimi Splošnimi pogoji družbe GEN-I, d.o.o., za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju: Splošni pogoji) imajo kupci pravico, da v roku enega meseca po uveljavitvi nove cene tarife pisno odstopijo od sklenjene/ih Pogodb/e o dobavi električne energije in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. Pisni odstop se lahko poda na elektronski/poštni naslov prodajalca. V tem primeru mora kupec izvesti postopek menjave dobavitelja v prvem možnem roku, ko je to mogoče skladno s predpisi, pri čemer prodajalec GEN-I, d.o.o., te menjave za kupca ne ureja (v primeru menjave dobavitelja se izvede tudi popis stanja števca in pripravi končni obračun, kar lahko pomeni brezplačno predajo viškov v omrežje že med koledarskim letom). Prodajalec kupcu vse do formalne zamenjave dobavitelja zaračunava električno energijo po novi ceni tarife (razen v primeru veljavnosti cen, dogovorjenih z dodatkom k pogodbi). Kupec mora v primeru odstopa od pogodbe prodajalcu poravnati vse do tedaj neporavnane finančne obveznosti.

Upoštevaje zakonske zahteve in določila navedenih Splošnih pogojev, so bili kupci obveščeni o spremembah in datumu uveljavitve nove cene tarife ter pravici do odstopa neposredno z obvestilom na hrbtni strani računa za električno energijo oz. z ločenim dopisom po pošti/elektronski pošti, kar velja kot dodatek k pogodbi in je pravno zavezujoče.

Sprememba cenika z novimi cenami tarif je dostopna tukaj.

Novice

27. 03. 2023
Že 15. smo se srečali s poslovnimi partnerji

Za naše največje odjemalce električne energije že petnajst let zapored organiziramo letno srečanje, na katerem se ozremo v preteklo leto in partnerje seznanimo z najnovejšimi podatki in informacijami, ki vplivajo na zakup energentov. 

>Preberite več
07. 03. 2023
Obvestilo v zvezi s spremembo splošnih pogodbenih pogojev

S 1. 5. 2023 začneta veljati naslednji spremembi Splošnih pogojev družbe GEN-I za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8.

>Preberite več
31. 01. 2023
Znani so prvi prihranki za varčevanje z energijo

Skupaj z našimi zvestimi gospodinjskimi odjemalci smo zmanjšali porabo električne energije za 3 % in zemeljskega plina za 22 %.

>Preberite več
Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll