Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto

OBVESTILO V ZVEZI Z UVELJAVITVIJO MESEČNEGA NADOMESTILA S 1. 8. 2021

31. 12. 2000

Na Rednem ceniku električne energije za male poslovne odjemalce bo dobavitelj GEN-I, d.o.o. s 1. 8. 2021 uveljavil mesečno nadomestilo v višini 1,99 EUR brez DDV oziroma 2,43 EUR z vključenim 22% DDV za posamezno merilno mesto na mesec.

Strošek plačila za električno energijo si lahko odjemalci, ki še ne koristite EKO popusta, znižate v višini 1,00 EUR brez DDV oziroma 1,22 EUR z vključenim 22% DDV za posamezno merilno mesto na mesec, če se odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun v portal Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko ali preko bizBox kanala). Način prejemanja računa v elektronski obliki si lahko uredite v portalu Moj GEN-I ali preko elektronske pošte elektrika@gen-i.si. V kolikor račune že prejemate v elektronski obliki, se vam bo popust upošteval samodejno.

Ker uveljavitev mesečnega nadomestila pomeni povišanje plačila za električno energijo za odjemalce, katerim bo dobavitelj na 1. 8. 2021 in po tem datumu dobavljal električno energijo po Rednem ceniku električne energije za male poslovne odjemalce, imajo ti odjemalci, skladno z zakonodajo in določili Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem, pravico, da v roku enega meseca po uveljavitvi mesečnega nadomestila odstopijo od sklenjenih/e pogodb/e o dobavi električne energije malemu poslovnemu odjemalcu, brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. Odjemalci lahko odstopijo tako, da v opisanem roku pošljejo pisno obvestilo o odstopu na e-naslov/poštni naslov GEN-I. V primeru odstopa mora odjemalec v prvem možnem roku izvesti postopek menjave dobavitelja, pri čemer GEN-I menjave ne ureja za odjemalca. Vse do formalne zamenjave dobavitelja bo mesečno nadomestilo zaračunano v višini, navedeni v tem obvestilu.

Skladno z zakonskimi zahtevami in navedenimi splošnimi pogoji so bili mali poslovni odjemalci električne energije obveščeni o uveljavitvi mesečnega nadomestila in pravici do odstopa neposredno z obvestilom na hrbtni strani računa za električno energijo oziroma z ločenim dopisom, ki velja kot dodatek k pogodbi in je pravno zavezujoče.

GEN-I, d.o.o.
Krško; dne 20. 5. 2021

Novice

19. 04. 2023
GEN-I uspešno zaključil že 12. izdajo komercialnih zapisov

Po objavi namere za izdajo novih 12-mesečnih komercialnih zapisov je družba GEN-I slednjo tudi uspešno zaključila.

>Preberite več
27. 03. 2023
Že 15. smo se srečali s poslovnimi partnerji

Za naše največje odjemalce električne energije že petnajst let zapored organiziramo letno srečanje, na katerem se ozremo v preteklo leto in partnerje seznanimo z najnovejšimi podatki in informacijami, ki vplivajo na zakup energentov. 

>Preberite več
07. 03. 2023
Obvestilo v zvezi s spremembo splošnih pogodbenih pogojev

S 1. 5. 2023 začneta veljati naslednji spremembi Splošnih pogojev družbe GEN-I za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8.

>Preberite več
Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll