Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto

Ocena uspešnosti poslovanja v 2022 in vpliv vojne v Ukrajini na prihodnje poslovanje Skupine GEN-I

18. 03. 2022

Z namenom zagotavljanja informiranosti o poslovanju Skupine GEN-I v obdobju, ko družba GEN-I, d.o.o. nima delujočega poslovodstva, objavljamo ključne dogodke in odlične poslovne rezultate Skupine GEN-I za prva dva meseca tekočega leta, ko se sicer Evropa srečuje z energetsko krizo, ki jo dodatno poglablja še vojna v Ukrajini.

 Ocena poslovanja in pogled naprej

Ne glede na omejitve, povezane z okoliščino, da družba GEN-I, d.o.o. nima delujočega poslovodstva, Skupina GEN-I tudi ob koncu februarja 2022 posluje skladno s sprejetim poslovnim načrtom oziroma tega celo občutno presega. Skupina GEN-I obdobje do konca februarja 2022 zaključuje nad načrtovanimi rezultati, saj z realizacijo poslovnega izida iz poslovanja (EBIT ) na ravni 13,37 mio EUR in čistega poslovnega izida v višini 10,52 mio EUR že presega planirane rezultate za obdobje do konca prvega polletja 2022. Ob tem velja poudariti, da rezultat čistega poslovnega izida na ravni 10,52 mio EUR močno presega tudi realizacijo primerljivega obdobja v rekordnem letu 2021. A v Skupini GEN-I kljub temu pri napovedih ostajamo previdni. Glede na negotovo energetsko prihodnost, ki jo dodatno zaostrujejo nove geopolitične razmere z vojno v Ukrajini, je še preuranjeno ocenjevati, da se lahko trenutni trend odličnega poslovanja z enakim tempom odrazi tudi v prihajajočih mesecih.

Vojna v Ukrajini in z njo povezane sankcije 

V Skupini GEN-I smo ob nastanku vojnih razmer v Ukrajini ter sprejetih sankcijah proti Rusiji in Belorusiji preučili neposredni potencialni vpliv vojne ter sankcij na uresničevanje in izvajanje našega poslovnega načrta. Ocenjujemo, da zaradi majhnega obsega poslovanja v tej regiji in posledično nizke izpostavljenosti do nje, otežene okoliščine ne bodo materialno vplivale na naš rezultat poslovanja. Verjamemo, da nadaljnje izvajanje in uresničitev poslovnega načrta nista pod vprašajem.

Skupina GEN-I ne posluje in nikoli ni poslovala na ruskem in beloruskem trgu, je pa prisotna na ukrajinskem s hčerinsko družbo GEN-I Kijev. Na slednji so vse aktivnosti, predvidoma do prekinitve vojnih razmer, zaustavljene. Ob tem naj poudarimo, da ukrajinski trg predstavlja za Skupino GEN-I v povprečju zadnjih let manj kot odstotek prihodkov in približno odstotek bruto donosa. Hkrati smo zaustavili tudi vse prihodnje bilateralne transakcije za nakup energentov z ruskimi partnerji in ta del transakcij preusmerili na energetske borze. Neto pozicija GEN-I, vezano na nakupe vseh energentov s strani partnerjev v ruskem lastništvu a sedežem v EU ali VB, za tekoče in prihodnja leta sicer tako zneskovno kot količinsko predstavlja približno desetinko odstotka letnih nakupnih vrednosti in količin vseh energentov Skupine GEN-I.

V Skupini GEN-I posledično ugotavljamo, da neposrednega vpliva vojnih razmer na poslovanje ni, zaznavamo pa izjemen posredni vpliv na aktualne tržne razmere in energetske borze, kjer so cene in še posebej njihova volatilnost predvsem v prvem tednu marca močno narasle. To zahteva hitro prilagajanje delovanja in izredno skrbnost glede aktivnosti trgovanja na veleprodajnih trgih, predvsem upoštevanje povišanih kreditnih in likvidnostnih tveganj. Kljub vztrajanju izjemno visokih cen energentov na mednarodnih trgih GEN-I za svoje gospodinjske odjemalce, kot napovedano, ne bo dražil elektrike vse do poletja in bo naredil vse potrebno za nemoteno dobavo tudi v teh negotovih časih.

 

Novice

27. 11. 2023
Obvestilo o regulaciji cen električne energije in oprostitvi plačila prispevka OVE in SPTE

V veljavo stopata Uredba, po kateri bo 90 % porabljenih mesečnih količin električne energije ostalo reguliranih, preostalih 10 % bo poračunanih po ceniku, in Uredba o oprostitvi plačevanja prispevka OVE in SPTE.

>Preberite več
27. 11. 2023
Nova cena tarife za samooskrbo za gospodinjske odjemalce

S 1. 1. 2024 stopijo v veljavo sprememba cene tarife električne energije na rednem ceniku Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev.

>Preberite več
27. 11. 2023
Nove cene tarif električne energije za gospodinjske odjemalce

S 1. 1. 2024 se spreminjajo cene tarif električne energije in pogoji na rednem ceniku za gospodinjske odjemalce z nazivom Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce.

>Preberite več
Scroll