Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

Omrežnina 2024: Spremembe, ki jih prinaša nov način obračunavanja omrežnine

05. 07. 2024

V zadnjem letu smo že večkrat slišali napovedi, kako bomo od oktobra dalje v vseh slovenskih gospodinjstvih pričeli prejemati drugačne račune za električno energijo. Razlog je nov način obračunavanja omrežnine, ki začne veljati 1. 10. 2024. V nadaljevanju se bomo osredotočili na spremembe, ki bodo veljale za odjemalce, ki se jim vsakih 15 minut zabeleži poraba električne energije. Vsem uporabnikom, ki se jim ne evidentirajo 15-minutne meritve, se bo mesečni znesek omrežnine za prenos in distribucijo še naprej obračunaval po sedanjem obračunu prevzete energije v obdobju višje ali manjše tarife.

Spremembe pri računih za električno energijo

Novembra boste odjemalci zaradi novosti v obračunu omrežnine na svoje domove začeli prejemati nekoliko spremenjene račune.

Prvi del računa bo sicer ostal tak, kot ga že poznamo – na njem nam bo dobavitelj električne energije zaračunal strošek električne energije, ki se obračuna za vsako porabljeno kWh v visoki (VT), nizki (MT) oz. enotni (ET) tarifi. 

Drugi del računa, kjer je obračunana omrežnina, pa bo, v primerjavi z dosedanjim računom, postal precej daljši. Omrežnina se bo namreč po novem obračunavala glede na več različnih časovnih blokov in sezon, poleg tega pa tudi glede na dogovorjeno in presežno obračunsko moč. Prvi tak račun boste prejeli novembra 2024 za električno energijo, porabljeno v oktobru 2024.

Ključne spremembe, ki jih novi način obračunavanja omrežnine prinaša, so:

  • pet časovnih blokov in dve sezoni,
  • razločevanje med dogovorjeno in presežno močjo in
  • večja stroškovna obremenitev tarifnih postavk za moč.

 

Časovni bloki in sezone

Bistveno novost predstavljajo novi časovni bloki, ki predstavljajo obdobje znotraj dneva oz. ure dneva in so določeni glede na obremenjenost omrežja. Znotraj dneva tako najdemo tri časovne bloke (tj. ure visoke, srednje in nizke obremenitve), ki pa se zaradi različne obremenitve omrežja med letom oz. samimi dnevi, določijo ločeno za višjo in nižjo sezono ter delovni dan in dela prost dan.

Poznamo dve sezoni – višjo, ki traja od novembra do februarja in nižjo, ki traja od marca do oktobra. V višji sezoni, ko je omrežje najbolj obremenjeno, najdemo časovne bloke od 1-4, pri čemer je časovni blok 1 najdražji in v letu nastopi le v delovnih dneh višje sezone. V nižji sezoni, ko je omrežje manj obremenjeno pa se pojavijo časovni bloki od 2-5, pri čemer je časovni blok 5 najcenejši in v letu nastopi le v dela prostih dnevih nižje sezone.

Če povzamemo, časovni bloki so postavljeni glede na obremenjenost omrežja, kar pomeni, da je v časovnem obdobju, ko je omrežje najbolj obremenjeno, omrežnina najdražja, in obratno. Različnih časovnih blokov je tako čez leto pet, v posamezni (višji/nižji) sezoni štirje, znotraj dneva pa trije. Pri tem najcenejši časovni blok v dnevu sovpada s sedanjo nižjo tarifo (MT), dražja časovna bloka pa s sedanjo višjo tarifo (VT).

Obračunska moč

Najprej gre omeniti, da prihaja do izrazito večje stroškovne obtežitve tarifne postavke za moč v primerjavi s tarifno postavko za energijo. Do zdaj je namreč večji del stroškov omrežnine odpadel na tarifno postavko za energijo.

Če se je obračunska moč do sedaj plačevala glede na varovalke, pa se bo v prihodnje glede na uporabnikove konične obremenitve v preteklem obdobju. Tu govorimo o dogovorjeni obračunski moči posameznega odjemalca, ki jo določi elektrooperater glede na njegovo preteklo uporabo omrežja za vsak časovni blok posebej za prihodnje koledarsko leto. Če si pogledate lanske poletne račune, boste opazili, da smo vas že seznanjali z dogovorjeno obračunsko močjo za leto 2024. Tudi sicer boste vsako leto z novo dogovorjeno obračunsko močjo, ki bo za vas veljala v prihodnjem koledarskem letu, seznanjeni z računom za mesec junij, julij, avgust in september.  

Če boste presegli dogovorjeno obračunsko moč, bodo stroški višji, saj vam bo zaračunana presežna obračunska moč. Nov omrežninski akt sicer predvideva tudi dvoletno prehodno obdobje, v katerem se omrežnina za presežno moč ne obračunava gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem, če dogovorjene obračunske moči, določene s strani elektrooperaterja, niso spreminjali. O morebitnih prekoračitvah bodo odjemalci sicer obveščeni vsak mesec na računih za električno energijo.

Pomembnost aktivnega odjema

Pri doseganju ciljev prenove obračunavanja omrežnine, tj. predvsem razbremenitvi in učinkoviti rabi omrežja ter njegovi optimalni nadgradnji, ki ne povzroča prevelikih izdatkov in omogoča nadaljnje vključevanje obnovljivih virov energije, bo pomembno vlogo zagotovo odigralo aktivno sodelovanje vseh. Ravno odjemalci namreč lahko s premišljeno (časovno) rabo energije zmanjšate konične obremenitve omrežja, pri čemer pa vas k temu lahko spodbujajo različni dejavniki, kot na primer cenovni signali za nižanje vaših stroškov, prispevek k zelenemu prehodu idr.

Kot predhodno opisano je nova metodologija obračuna omrežnine zasnovana tako, da so tarifne postavke najvišje takrat, ko je omrežje najbolj obremenjeno in najnižje, ko je najmanj obremenjeno. Če vaša poraba električne energije ni vezana na točno določen trenutek, lahko torej s časovnim zamikom odjema v časovni blok, ko je omrežje manj obremenjeno, delujete v korist omrežja in hkrati zmanjšate svoje stroške. Pri tem lahko svojo porabo za pretekle mesece enostavno in pregledno spremljate na portalu Moj GEN-I.

Druga zelo enostavna možnost za učinkovito rabo omrežja, ki bo prav tako ugodno vplivala na vaše stroške računa za električno energijo, je poznavanje lastne konične obremenitve, ki jo povzroča sočasna uporaba naprav. Lastno konico lahko predvidite tako, da seštejete moči naprav, ki jih sočasno uporabljate. Na podlagi teh ugotovitev lahko spremenite svoje navade in zmanjšate število naprav, ki jih sočasno uporabljate, tako da ne bodo presegli vaše dogovorjene obračunske moči v posameznih časovnih blokih. V nasprotnem primeru vam bo dodatno zaračunana presežna obračunska moč.

Lastniki sončnih elektrarn imajo še dodatno priložnost za nadgradnjo aktivnega odjema, in sicer s hrambo električne energije v baterijskem hranilniku, s čimer delujejo v svojo korist in korist omrežja, omogočajo vključevanje novih proizvodnih in drugih naprav v omrežje in uporabljajo zgolj čisto energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov.

Do svoje sončne elektrarne s hranilnikom energije vam pomaga GEN-I Sonce, ki ponuja strokovno in zanesljivo postavitev tako klasične kot tudi sončne elektrarne s hranilnikom. Ta omogoča aktivno upravljanje z energijo, obenem pa nudi možnost samooskrbe tudi tistim, ki zaradi soglasja z omejeno priključno močjo ne morejo postaviti sončne elektrarne želene zmogljivosti. Zdaj se lahko o prihrankih, ki jih zagotavlja lastna sončna elektrarna, prepričate tudi sami s spletnim kalkulatorjem GEN-I Sonce.

Še več informacij o novem načinu obračunavanja omrežnine ter odgovore na vaša vprašanja najdete v Podpori.

Novice

04. 07. 2024
Lokalne sončne skupnosti – rešitev, kjer zmagujejo vsi

Lokalne sončne skupnosti prinašajo v časih, ko energetski trg pretresajo številne spremembe, povsem novo rešitev obvladovanja stroškov električne energije.

>Preberite več
28. 06. 2024
Podaljšanje roka za prijavo na Trajnostni razpis

Organizacije lahko oddajo prijavo na trajnostni razpis do 10. 7. 2024.

>Preberite več
27. 06. 2024
Podaljšujemo pristop k akciji Brezskrbna rešitev za podjetne do 31. 12. 2026

Mali poslovni odjemalci lahko k akcijskemu ceniku Brezskrbna rešitev za podjetne do 31. 12. 2026 pristopijo vse do 30. 8. 2024.

>Preberite več
Scroll