Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

Projekt: Storitev lokalne prožnosti za zeleni prehod

24. 05. 2024

Podjetje GEN-I (v konzorciju s Inden d.o.o.) je na javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO« (JR RRI NOO) uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt operacije Storitev lokalne prožnosti za zeleni prehod (Akronim RRI projekta: RRI-NOO-71345442-344).

S trendom elektrifikacije vsega (ogrevanja, hlajenja, mobilnosti, itd.) mali proizvajalci in odjemalci vedno bolj obremenjujejo elektroenergetsko omrežje, zato bomo z našo napredno storitvijo omogočili, da odjemalci postanejo rešitev in z aktivnim sodelovanjem v omrežju zagotovijo dodatne vire fleksibilnosti. Aktivacija posameznikov je nujna, vendar ti ne morejo delovati kot posamezniki, pač pa je nujno njihovo povezovanje v roje (t. i. rojenje), saj lahko aktivni odjemalci na stabilnost in zanesljivost omrežja vplivajo le s sodelovanjem na trgu fleksibilnosti.

Glavna noviteta naše storitve bo torej rojenje aktivnih odjemalcev, kar bomo implementirali skozi napredne algoritme za upravljanje/agregiranje oziroma rojenje. Algoritem za upravljanje roja naprav, da le-te delujejo usklajeno in zagotavljajo fleksibilnost, je inovacija na globalnem trgu. Z našo storitvijo bomo tako omogočili elektrifikacijo vsega in povečanje deleža OVE v sistemu, hkrati pa zagotovili dodatne prihodke aktivnim odjemalcem in zmanjšali potrebo po investiranju v nadgradnjo omrežja, kar bo posledično imelo pozitiven družbeni vpliv skozi znižanje omrežnin.

Namen predlaganega projekta je s pomočjo radikalno izboljšane storitve prožnosti, ki temelji na vključitvi velikega števila malih - gospodinjskih - odjemalcev, njihovih obstoječih naprav (toplotnih črpalk/baterijskih hranilnikov/polnilnic za električna vozila/malih sončnih elektrarn), komunikatorjev in napredne storitve v oblaku, zagotoviti večjo fleksibilnost in prožnost omrežja na nizki napetosti.

Nova storitev bo omogočila razbremenitev omrežja v trenutku, ko bo to potrebno, kar bo prispevalo k večjemu vključevanju elektrarn na OVE, predvsem sončnih elektrarn. Slednje bo omogočilo vključevanje bistveno večjih količin električne energije iz OVE, omogočilo večji delež OVE v energetski mešanici in zeleni prehod elektroenergetskega sektorja.

Naš namen je omogočiti tudi večjo natančnost ter prispevati k zmanjšanju stroškov vrednostne verige in povečanju produktivnosti. Cilj predlaganega projekta je torej razviti radikalno nadgrajeno storitev lokalne prožnosti, ki bo s podporo nadgrajene agregatorske platforme in storitvijo krmilnega sistema omogočala avtomatizirano daljinsko upravljanje odjema velikega števila malih - gospodinjskih - odjemalcev, kar omogoča uvajanje aktivnih odjemalcev v sistem.

RRI projekt »Storitev lokalne prožnosti za zeleni prehod« je ustrezen z vidika namena in cilja javnega razpisa, saj gre za inovativni in prebojni RRI projekt, ki predvideva razvoj radikalno izboljšane storitve prožnosti, razvite do stopnje, da bo ob zaključku projekta potrjena v končni obliki in primerna za uporabo v realnem okolju.

Storitev naslavlja izzive na področju električnega omrežja in posledično predstavlja izjemno poslovno priložnost, ki trenutno še ni razvita na globalnem trgu. Cilj predlaganega projekta je razviti radikalno nadgrajeno storitev lokalne prožnosti za zeleni prehod, ki bo s podporo nadgrajene agregatorske platforme in storitvijo krmilnega sistema, omogočala avtomatizirano daljinsko upravljanje odjema velikega števila malih - gospodinjskih - odjemalcev.

Namen našega raziskovalno razvojnega projekta je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorciju, rezultat projekta pa bo razvoj nove storitve, ki bo omogočila in pohitrila zeleni prehod v energetiki, ki je ena izmed največjih proizvajalcev toplogrednih plinov.

Predmet našega projekta je razvoj napredne storitve – Storitev lokalne prožnosti za zeleni prehod. Na ta način bomo prispevali k razbremenitvi elektroenergetskega omrežja v trenutku, ko bo to potrebno, ter omogočili bistveno povečanje deleža OVE, predvsem sončnih elektrarn. Prav tako bo z našo storitvijo omogočena večja natančnost, zmanjšali se bodo stroški vrednostne verige, povečali pa se bosta produktivnost in proizvodnja.

Predlagani projekt se prednostno umešča na področje blažitve podnebnih sprememb, a ima pomemben doprinos tudi na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja. Z našo storitvijo bomo namreč omogočili elektrifikacijo vsega in povečanje deleža OVE v sistemu, hkrati pa zagotovili dodatne prihodke aktivnim odjemalcem in zmanjšali potrebo po investiranju v nadgradnjo omrežja, kar bo posledično imelo pozitiven družbeni vpliv skozi znižanje omrežnin.

Dodaten vpliv storitve na zmanjšanje potrebe po nadgradnji omrežja se bo odražal v preprečevanju nastanka odpadkov in zmanjševanju potreb po dodatnih surovinah za izgradnjo energetske infrastrukture (npr. transformatorske postane, kabli).

  • Trajanje projekta: november 2023 – oktober 2025
  • Vrednost projekta: 652.017,10 EUR
  • Vrednost sofinanciranja: 299.990,01 EUR

''Financira Evropska unija – NextGenerationEU.''

Naložba se financira iz slovenskega mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost: www.noo.gov.si.

Povezava na portal: www.evropskasredstva.si.

Partnerji

Novice

14. 06. 2024
Začetek uporabe novega obračuna omrežnine je prestavljen za tri mesece

Svet Agencije za energijo je sprejel odločitev, da se začetek uporabe prenove obračuna omrežnine prestavi na 1. oktober 2024.

>Preberite več
13. 06. 2024
Akcijski cenik Ujemite mesece cenejše elektrike do začetka samooskrbe

Akcijski cenik gospodinjskim odjemalcem, ki se bodo odločili za postavitev sončne elektrarne z GEN-I Sonce, znižuje cene električne energije za kar 99,99 % . 

>Preberite več
11. 06. 2024
Z novo samooskrbno rešitvijo do več kot 1.000 € prihranka na leto 

Kot prvi na trgu ponujamo nov model samooskrbe, ki lastnikom sončnih elektrarn omogoča, da od svoje sončne elektrarne dobijo kar največ.

>Preberite več
Scroll