Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto

S projektom OneNet do enotne infrastrukture električnega omrežja v Evropi

19. 11. 2020

OneNet bo zagotovil integracijo vseh akterjev elektroenergetskega omrežja v enoten Evropski sistem in s tem vzpostavil pogoje, ki omogočajo celovito optimizacijo obratovanja ter izkoriščanje medsebojnih sinergij s ciljem zagotavljati odprto in pravično delovanje trga z električno energijo.

Medtem ko se električno omrežje spreminja iz centraliziranega v decentraliziran sistem, se bodo morali operaterji temu prilagoditi in spremeniti svoje poslovne modele, da bodo uporabnikom lahko zagotavljali hitrejšo odzivnost in večjo fleksibilnost. Rešitev te problematike bo zagotovil projekt OneNet, ki v konzorcij združuje 72 partnerjev iz 21 držav in med katerimi je tudi družba GEN-I.

projekt-onenet-euprojekt-onenet-eu

Cilj projekta je zagotovitev novega celovitega pogleda na delovanje omrežja. Partnerji bodo ustvarili pogoje za novo generacijo omrežnih storitev, ki bodo podpirale povpraševanje, shranjevanje in distribucijo ter bodo transparentne in ugodne za uporabnike. Ambiciozna vizija enotne evropske energetske mreže predvideva iskanje novih tržišč, produktov in storitev ter oblikovanje edinstvene informacijske arhitekture. OneNet predlaga tudi inovativne mehanizme združevanja platform, ki so hkrati ključni tehnični dejavniki za dosego zastavljenih ciljev.

Za triletno delo v okviru projekta je bilo slovenskim partnerjem (ELES, GEN-I, Elektro Ljubljana, Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektroinštitut Milan Vidmar, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani) odobrenih več kot milijon evrov evropskih sredstev. Skupaj s partnerji iz Češke, Madžarske, Poljske in Slovenije bodo razvijali in razširili zmogljivosti obstoječih tržnih platform za nudenje fleksibilnosti in drugih sistemskih storitev operaterjem prenosnih (TSO) in distribucijskih (DSO) elektroenergetskih omrežij.

  • Trajanje: oktober 2020 – september 2023
  • Vrednost projekta: 28 milijona EUR (sofinanciranje Evropske komisije v višini 22,1 milijona EUR)
  • Vir financiranja: Program Obzorje 2020 (Evropska komisija)

Novice

19. 04. 2023
GEN-I uspešno zaključil že 12. izdajo komercialnih zapisov

Po objavi namere za izdajo novih 12-mesečnih komercialnih zapisov je družba GEN-I slednjo tudi uspešno zaključila.

>Preberite več
27. 03. 2023
Že 15. smo se srečali s poslovnimi partnerji

Za naše največje odjemalce električne energije že petnajst let zapored organiziramo letno srečanje, na katerem se ozremo v preteklo leto in partnerje seznanimo z najnovejšimi podatki in informacijami, ki vplivajo na zakup energentov. 

>Preberite več
07. 03. 2023
Obvestilo v zvezi s spremembo splošnih pogodbenih pogojev

S 1. 5. 2023 začneta veljati naslednji spremembi Splošnih pogojev družbe GEN-I za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8.

>Preberite več
Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll