Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto

ŠC Police z lastno sončno energijo

08. 11. 2023

evropska-unija-kohezijski-sklad-2023-2

V športnih centrih se zbirajo predvsem zagovorniki zdravega duha v zdravem telesu. V tej luči je taka lokacija idealna, da se loti tudi lastnega pridobivanja električne energije brez emisij.

Družba GEN-I ESCO in Občina Ajdovščina sta zato ponosni, da se lahko zdaj tudi športni center Police umešča med čedalje večje število javnih zgradb, ki energijo sonca izkoriščajo za brezogljično proizvodnje elektrike. Po izvedbi vseh potrebnih del in podpisu služnostnih pogodb med našo družbo GEN-I ESCO in Občino Ajdovščina je športni center tako postal sončna elektrarna z nazivno močjo 333,97 kW.

Gre za enega od štirih objektov, ki sodijo v ambiciozen projekt izgradnje sončnih elektrarn na javnih objektih v Ajdovščini. Obenem je prav elektrarna Police najmočnejša med vsemi štirimi.

Soočeni s številnimi izzivi, predvsem zakonodajnimi in postopkovnimi, obenem pa motivirani z lokalno podporo, smo jeseni uspešno zaključili gradnjo. Povezane v isto omrežje bodo štiri elektrarne s skupno močjo 722,085 kW odjemalcem zagotavljale zanesljiv in čist vir energije, nižje mesečne stroške in prijeten občutek, da so pripomogli k zmanjševanju emisij brez vpliva na kakovost življenja v svojih domovih. Ob športnem centru Police so sončne elektrarne dobile še strehe treh javnih objektov: osnovna šola Šturje z nazivno močjo 155,61 kW, vrtec Hubelj z močjo 126,035 kW in stadion Ajdovščina z močjo 106,47 kW.

V vsakem letu obratovanja bodo te štiri nove sončne elektrarne proizvedle več kot 815 MWh električne energije, kar je dobrih 400 ton prihranka CO2 na leto. S tem bomo prispevali k še večji proizvodnji zelene energije in trajnostnemu razvoju.

Velika zahvala gre Občini Ajdovščina, ki se je izkazala za partnerja z velikim posluhom za grajenje poti proti bolj trajnostni prihodnosti.

 

sončna elektrarna na športnem centru Police

 

sončna elektrarna na športnem centru Police

 

Novice

27. 11. 2023
Obvestilo o regulaciji cen električne energije in oprostitvi plačila prispevka OVE in SPTE

V veljavo stopata Uredba, po kateri bo 90 % porabljenih mesečnih količin električne energije ostalo reguliranih, preostalih 10 % bo poračunanih po ceniku, in Uredba o oprostitvi plačevanja prispevka OVE in SPTE.

>Preberite več
27. 11. 2023
Nova cena tarife za samooskrbo za gospodinjske odjemalce

S 1. 1. 2024 stopijo v veljavo sprememba cene tarife električne energije na rednem ceniku Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev.

>Preberite več
27. 11. 2023
Nove cene tarif električne energije za gospodinjske odjemalce

S 1. 1. 2024 se spreminjajo cene tarif električne energije in pogoji na rednem ceniku za gospodinjske odjemalce z nazivom Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce.

>Preberite več
Scroll