Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek - petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Pametna energija

Skupina GEN-I v letu 2022 nadaljuje z odličnimi rezultati poslovanja

23. 02. 2022

Z namenom zagotavljanja informiranosti o poslovanju družbe GEN-I, d.o.o. v obdobju, ko nima poslovodstva s polnimi pooblastili, in v času, ko se Evropa srečuje z energetsko krizo, bo družba pogosteje objavljala poslovne rezultate in ključne dogodke.

Skupina GEN-I januar 2022 zaključuje nad načrtovanimi rezultati, saj z realizacijo poslovnega izida iz poslovanja (EBIT) na ravni 6,94 mio EUR in čistega poslovnega izida na 5,04 mio EUR že presega planirane rezultate za obdobje do konca prvega kvartala 2022. Ob tem naj poudarimo, da mesečni rezultat čistega poslovnega izida na ravni 5,04 mio EUR za štirikrat presega primerljivo januarsko realizacijo v rekordnem letu 2021, v katerem je Skupina GEN-I po nerevidiranih podatkih realizirala več kot 70 mio EUR čistega poslovnega izida in dosegla donos na kapital (ROE) nad 50 %, kar je 3-krat več kot planirano.

Skupina GEN-I tako ne glede na omejitve, povezane z neimenovanjem poslovodstva, posluje skladno s sprejetim poslovnim načrtom. Hkrati se uspešno prilagaja dinamičnim in izredno zahtevnim tržnim razmeram na mednarodnih trgih, s čimer zagotavlja zanesljivo in cenovno ugodno dobavo energentov slovenskim odjemalcem.

Kljub vztrajanju izjemno visokih cen energentov na mednarodnih trgih GEN-I za svoje gospodinjske odjemalce, kot napovedano, ne bo dražil elektrike in zemeljskega plina do poletja.

Tudi v prihodnje bomo z inovativnimi pristopi in prodornostjo sodelovali pri razvoju mednarodnega energetskega trga, delali dobro za naše odjemalce, zaposlene in družbo na sploh. Z lastnim zgledom bomo še naprej vodilni promotor zelene preobrazbe in brezogljične prihodnosti.

Novice

31. 01. 2023
Znani so prvi prihranki za varčevanje z energijo

Skupaj z našimi zvestimi gospodinjskimi odjemalci smo zmanjšali porabo električne energije za 3 % in zemeljskega plina za 22 %.

>Preberite več
24. 01. 2023
V GEN-I smo del projekta »EV4EU«

S sodelovanjem v projektu aktivno prispevamo k razvoju naprednega polnjenja in praznjenja električnih vozil.

>Preberite več
01. 01. 2023
V sodelovanju z občino do domače elektrike iz sončnega vira

V sodelovanju z občino Ajdovščina smo izpeljali še en uspešen projekt, s katerimi utiramo pot zeleni preobrazbi.

>Preberite več
Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll