Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek - petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Pametna energija

Sprejet je bil Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE)

07. 03. 2022

Sprejet je bil Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE), objavljen dne 4. 3 .2022, Uradni list RS št. 29, dostopno: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022029.pdf. Z zakonom je za tri mesece določena začasna oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (SPTE in OVE) za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije. Vsi končni odjemalci so za tri mesece začasno oproščeni še plačila tarifne postavke elektrooperaterjev za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo.

V praksi to pomeni, da bodo končni odjemalci, na katere se začasni ukrepi nanašajo, prejeli mesečne račune za dobavo v mesecih februar, marec in april 2022, na katerih se bosta upoštevala začasna oprostitev prispevka SPTE in OVE ter znižanje navedenih tarifnih postavk na nič.

Za odpravo posledic energetske revščine ZUOPVCE tudi določa izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 eur za upravičence, ki jih opredeljuje zakon. Upravičencem dodatek najpozneje do 15. aprila izplača Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., oziroma ministrstvo, pristojno za socialne zadeve.

 

Novice

03. 12. 2022
Z GEN-I v zeleno prihodnost brez fosilnih goriv

Podnebna kriza je največji izziv človeštva. Če želimo obvarovati naš planet in generacijam, ki prihajajo, omogočiti življenje v čim bolj zdravem okolju, moramo ukrepati zdaj. V GEN-I se zavedamo svoje odgovornosti pri prehodu v zeleno prihodnost. Naša zaveza je brezogljična prihodnost brez fosilnih virov energije.

>Preberite več
17. 10. 2022
Prenova storitve E-mobilnost

Vse uporabnike storitve E-mobilnost z veseljem obveščamo, da bomo storitev od 1. 11. 2022 nudili v prenovljeni obliki.

>Preberite več
soncne-elektrarne-v-severni-makedoniji-2 11. 10. 2022
Naša največja sončna elektrarna je pričela s proizvodnjo

V Severni Makedoniji smo zaključili gradnjo naše največje sončne elektrarne in jo priključil na omrežje. Elektrarna s skupno močjo 17 MW bo proizvedla 25.000 MWh zelene energije, kar zadošča za oskrbo več kot 5500 gospodinjstev.

>Preberite več
Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll