Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto

Sprejet je bil Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE)

07. 03. 2022

Sprejet je bil Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE), objavljen dne 4. 3 .2022, Uradni list RS št. 29, dostopno: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022029.pdf. Z zakonom je za tri mesece določena začasna oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (SPTE in OVE) za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije. Vsi končni odjemalci so za tri mesece začasno oproščeni še plačila tarifne postavke elektrooperaterjev za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo.

V praksi to pomeni, da bodo končni odjemalci, na katere se začasni ukrepi nanašajo, prejeli mesečne račune za dobavo v mesecih februar, marec in april 2022, na katerih se bosta upoštevala začasna oprostitev prispevka SPTE in OVE ter znižanje navedenih tarifnih postavk na nič.

Za odpravo posledic energetske revščine ZUOPVCE tudi določa izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 eur za upravičence, ki jih opredeljuje zakon. Upravičencem dodatek najpozneje do 15. aprila izplača Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., oziroma ministrstvo, pristojno za socialne zadeve.

 

Novice

27. 11. 2023
Obvestilo o regulaciji cen električne energije in oprostitvi plačila prispevka OVE in SPTE

V veljavo stopata Uredba, po kateri bo 90 % porabljenih mesečnih količin električne energije ostalo reguliranih, preostalih 10 % bo poračunanih po ceniku, in Uredba o oprostitvi plačevanja prispevka OVE in SPTE.

>Preberite več
27. 11. 2023
Nova cena tarife za samooskrbo za gospodinjske odjemalce

S 1. 1. 2024 stopijo v veljavo sprememba cene tarife električne energije na rednem ceniku Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev.

>Preberite več
27. 11. 2023
Nove cene tarif električne energije za gospodinjske odjemalce

S 1. 1. 2024 se spreminjajo cene tarif električne energije in pogoji na rednem ceniku za gospodinjske odjemalce z nazivom Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce.

>Preberite več
Scroll