Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto

Sprememba splošnih pogojev družbe GEN-I, d.o.o., za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev

08. 04. 2022

Kupce, ki imajo sklenjeno/e Pogodbo/e o oskrbi/dobavi srednjega poslovnega odjemalca z električno energijo (v nadaljevanju: Pogodba) in aneks/e k Pogodbi, obveščamo, da od vključno 1. 5. 2022 veljajo določila Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev z električno energijo z dne 1. 4. 2022 (v nadaljevanju: novi Splošni pogoji), ki predstavljajo čistopis spremenjenih Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev z električno energijo z dne 1. 7. 2020 (v nadaljevanju: prej veljavni Splošni pogoji) in jih nadomeščajo. Določila novih Splošnih pogojev se uporabljajo tako za Pogodbe, sklenjene pred 1. 5. 2022, ki se sklicujejo na prej veljavne Splošne pogoje, kot tudi Pogodbe, sklenjene od vključno 1. 5. 2022, ki se sklicujejo na nove Splošne pogoje.

Če se kupec, ki ima sklenjeno/e Pogodbo/e in aneks/e k Pogodbi, z določili novih Splošnih pogojev, ki kupca zavezujejo enako kot Pogodba, ne strinja, lahko v roku enega meseca od dneva uveljavitve novih Splošnih pogojev prodajalca (družbo GEN-I, d.o.o.) o tem pisno obvesti na način, da v pisni odstopni izjavi navede, da odstopa od Pogodbe zaradi nestrinjanja z novimi Splošnimi pogoji, sicer se odstopna izjava ne šteje za odstop skladno z določili 19. točke novih Splošnih pogojev. Kupčeva pisna odstopna izjava se šteje za pravočasno, če jo prodajalec prejme po pošti ali elektronski pošti do vključno 1. 6. 2022.

V kolikor kupec pisne odstopne izjave v predvidenem roku ne poda in je prodajalec do predvidenega roka ne prejme ter obenem kupec ne zamenja dobavitelja v prvem možnem roku, se šteje, da se z določili novih Splošnih pogojev strinja, kar pomeni, da so določila novih Splošnih pogojev za kupca zavezujoča.

Čistopis spremenjenih Splošnih pogojev in obvestilo (hrbtna stran računa/ločen dopis) o spremembah, datumu uveljavitve sprememb in pravici do odstopa, bodo kupcem s strani prodajalca neposredno posredovani.

Besedilo čistopisa spremenjenih Splošnih pogojev je dostopno tukaj.

Novice

26. 09. 2023
Obračunavanje prispevka OVE in SPTE na računih za električno energijo

31. 8. 2023 se je izteklo obdobje obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE in SPTE) v višini 50 % tarifne postavke.

>Preberite več
07. 09. 2023
Obvestilo o avgustovskih računih za poplavljena območja

Obvestilo o obračunu električne energije za avgust za tiste gospodinjske odjemalce, ki ste ob poplavah utrpeli hudo škodo.

>Preberite več
01. 09. 2023
Borzenov Javni poziv

Preberite si več o razpisu ter pogojih za povračilo sorazmernega prispevka in potrebnih dokazilih.

>Preberite več
Scroll