Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto

Vrtec Hubelj je tovarna elektrike

16. 11. 2023

Družba GEN-I ESCO in Občina Ajdovščina sta v letu 2023 uresničili ambiciozen projekt izgradnje štirih sončnih elektrarn na javnih objektih v Ajdovščini. Eden izmed sedmih vrtcev v občini Ajdovščina, vrtec Hubelj, je tako na svojo streho dobil sončno elektrarno z močjo 126,035 kW. Z njo se pridružuje še trem drugim elektrarnam, ki sta jih v letu 2023 v skupnem projektu zgradili in zagnali družba GEN-I ESCO in Občina Ajdovščina. Postavili so jih na različne objekte, in sicer na Osnovno šolo Šturje z nazivno močjo 155,61 kW, športni center Police z močjo 333,97 kW in na stadion Ajdovščina z močjo 106,47 kW.

Povezane v isto omrežje bodo štiri elektrarne s skupno močjo 722,085 kW odjemalcem zagotavljale zanesljiv in čist vir energije, nižje mesečne stroške in prijeten občutek, da so pripomogli k zmanjševanju emisij brez vpliva na kakovost življenja v svojih domovih.

Eden od ključnih postopkovnih korakov je bil podpis služnostnih pogodb med našo družbo GEN-I ESCO in Občino Ajdovščina. Na tej osnovi smo lahko uspešno zagnali vse štiri nove projekte – sončne elektrarne za proizvodnjo in prodajo električne energije na trgu. V vsakem letu obratovanja bodo te štiri nove sončne elektrarne proizvedle več kot 815 MWh električne energije, kar je dobrih 400 ton prihranka CO2 na leto. S tem bo tudi vrtec Hubelj prispeval k še večji proizvodnji zelene energije in trajnostnemu razvoju.

 

 

sončna elektrarna na vrtcu Hubelj

Novice

27. 11. 2023
Obvestilo o regulaciji cen električne energije in oprostitvi plačila prispevka OVE in SPTE

V veljavo stopata Uredba, po kateri bo 90 % porabljenih mesečnih količin električne energije ostalo reguliranih, preostalih 10 % bo poračunanih po ceniku, in Uredba o oprostitvi plačevanja prispevka OVE in SPTE.

>Preberite več
27. 11. 2023
Nova cena tarife za samooskrbo za gospodinjske odjemalce

S 1. 1. 2024 stopijo v veljavo sprememba cene tarife električne energije na rednem ceniku Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev.

>Preberite več
27. 11. 2023
Nove cene tarif električne energije za gospodinjske odjemalce

S 1. 1. 2024 se spreminjajo cene tarif električne energije in pogoji na rednem ceniku za gospodinjske odjemalce z nazivom Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce.

>Preberite več
Scroll