Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto

Z izjemnim poslovanjem v 2021 znova potrjujemo, da smo najboljše energetsko podjetje v državi

24. 01. 2022

Za Skupino GEN-I je izjemno poslovno obdobje. Ocena rezultata za 2021 kaže, da naš čisti poslovni izid znaša 70 milijonov evrov in donos na kapital rekordnih 50,7 odstotkov. S širitvijo trgovanja smo povečali obseg poslovanja za več kot 30 odstotkov in sklenili za 200 TWh trgovalnih pogodb, kar je naše prihodke iz poslovanja povišalo na 3,4 milijarde evrov.  

Leto 2021 je bilo za nas prelomno. Zelena preobrazba, digitalizacija, zdravstvena kriza in predvsem energetska kriza z rekordnimi cenami energentov so testirale zmožnosti Skupine GEN-I in znanje zaposlenih. Rezultati za leto 2021 so vsem krizam navkljub presegli vsa pričakovanja in dokazujejo, da je Skupina GEN-I zgrajena na izjemnih temeljih, pripravljena na krizne situacije in najbolj uspešna energetska družba v državi. 

Dosežki, s katerimi kontinuirano rastemo že petnajst let, sledijo zavedanju dolgoletne uprave družbe pod vodstvom dr. Roberta Goloba, da se uspešnost meri z doseganjem ravnovesja med interesi vseh deležnikov. Interes kapitala in lastnikov mora biti v sozvočju z interesom in zaupanjem kupcev, plačami in zadovoljstvom zaposlenih ter zaupanjem finančnih institucij. V letu 2021 je bil donos za lastnike v Skupini GEN-I 50,7 odstoten, zadolženost Skupine je padla pod nič, prejemki zaposlenih so bili skoraj trikrat višji od slovenskega povprečja, naši odjemalci pa so v primerjavi s konkurenco plačevali najmanj! Do poletja, krizi navkljub, pa v GEN-I cen tarif električne energije za gospodinjstva na njihovi položnici ne bomo dražili. 

»Leto 2021 je bilo naše najbolj uspešno poslovno leto doslej. Ob ekstremnih razmerah na energetskih trgih, ki so marsikaterega dobavitelja prisilile k višanju cen ali celo opustitvi dejavnosti, smo v GEN-I okrepili vrednost – za naše lastnike s štirikratnim preseganjem plana čistega poslovnega izida, za stranke z zamrznjenimi cenami, za zaposlene z razvojem in nagradami in za finančne institucije z najboljšimi finančnimi rezultati v zgodovini družbe,« je leto 2021 povzel dr. Robert Golob, predsednik uprave Skupine GEN-I do decembra lani.  

Kot vodilni promotor zelene preobrazbe v Skupini GEN-I z velikimi koraki razvijamo zelene storitve in stopamo po poti preobrazbe. Tako smo se že s pričetkom leta, ob zavedanju nujnosti ukrepanja proti podnebnim spremembam, odrekli fosilnim virom električne energije in s 1. januarjem začeli svojim odjemalcem dobavljati zgolj elektriko iz virov, ki ne povzročajo izpustov CO2.  

Viziji razogljičenja Slovenije smo sledili tudi s pospešenim postavljanjem sončnih elektrarn. Do konca leta smo imeli prodanih za več kot 80 MW moči sončnih elektrarn ter začeli z izgradnjo prve večje samostoječe sončne elektrarne v Severni Makedoniji, ki bo letno proizvedla 24 GWh elektrike. V preteklem letu smo povečali investicije v digitalizacijo in zelene energije za več kot 50 odstotkov. 

Skupini GEN-I nam je najvišje donose, najnižje cene, odlične plače in najnižjo zadolženost uspelo doseči zaradi vlaganj v dolgoročni razvoj in ljudi, s katerimi smo v lanskem letu ustvarili dodano vrednost na zaposlenega v višini 250.000 evrov, kar je petkrat več od povprečja v naši državi. Kot vodilni promotor inovacij in zelenih tehnologij s predano skupnostjo zaposlenih in odjemalcev, ki ji zaupajo že vrsto let, je Skupina GEN-I najuspešnejša energetska družba v državi. 

 

Novice

27. 11. 2023
Obvestilo o regulaciji cen električne energije in oprostitvi plačila prispevka OVE in SPTE

V veljavo stopata Uredba, po kateri bo 90 % porabljenih mesečnih količin električne energije ostalo reguliranih, preostalih 10 % bo poračunanih po ceniku, in Uredba o oprostitvi plačevanja prispevka OVE in SPTE.

>Preberite več
27. 11. 2023
Nova cena tarife za samooskrbo za gospodinjske odjemalce

S 1. 1. 2024 stopijo v veljavo sprememba cene tarife električne energije na rednem ceniku Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev.

>Preberite več
27. 11. 2023
Nove cene tarif električne energije za gospodinjske odjemalce

S 1. 1. 2024 se spreminjajo cene tarif električne energije in pogoji na rednem ceniku za gospodinjske odjemalce z nazivom Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce.

>Preberite več
Scroll