Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

Začetek ponudbe zelenih obveznic GE03

15. 04. 2024

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško (v nadaljevanju: GEN-I, d.o.o.), objavlja naslednje obvestilo:

Na podlagi rezultatov sondiranja trga, ki ga je družba GEN-I, d.o.o., izvajala v preteklih tednih, je družba povabljenim vlagateljem poslala ponudbo za vpis zelenih obveznic. Ponujene zelene obveznice imajo naslednje lastnosti:

  • predvideni skupni nominalni znesek izdanih zelenih obveznic je do 50 milijonov EUR, pri čemer si GEN-I, d.o.o., pridržuje pravico, da izda zelene obveznice v nižjem ali višjem skupnem znesku od predvidenega;
  • glavnica zelenih obveznic zapade v plačilo v enkratnem znesku 5 let od dneva izdaje,
  • kuponska obrestna mera zelenih obveznic znaša 5,20 % letno, obrestna mera je nespremenljiva;
  • nominalna vrednost posameznega apoena zelenih obveznic je 100.000,00 EUR;
  • obveznosti iz zelenih obveznic bodo neposredne, nepogojne, nezavarovane in nepodrejene in bodo glede vrstnega reda poplačila vselej enakovredne (pari passu) med seboj in vsaj enakovredne vsem drugim obstoječim in bodočim nezavarovanim in nepodrejenim obveznostim izdajatelja.

Namen nove izdaje je podpora projektom zelene preobrazbe. Nameravana izdaja obveznice je skladna z dolgoročno trajnostno strategijo Skupine GEN-I in Okvirom za zelene obveznice (»Green Bond Framework«).

Zelene obveznice bodo ponujene izključno povabljenim vlagateljem, ki imajo skladno z veljavnim Zakonom o trgu finančnih instrumentov (»ZTFI-1«) status (i)profesionalne stranke ali (ii)primerne nasprotne stranke.

Družba GEN-I, d.o.o., je za organizacijo sondiranja trga, ponudbe in izdaje zelenih obveznic pooblastila Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe GEN-I, d.o.o., še najmanj 5 let od datuma objave.

Družba GEN-I, d.o.o.
15. april 2024

Novice

22. 05. 2024
Trajnostni razpis

Sprejemamo prijave za trajnostne projekte, ki jih bomo (so)financirali in bodo pozitivno vplivali na družbo in okolje. Skupna vrednost razpisa znaša 100.000 €.

>Preberite več
16. 05. 2024
GEN-I se širi na nove trge in zaposluje!

S pravo energijo soustvarjamo zeleno prihodnost.

>Preberite več
06. 05. 2024
Izziv Kdor prvi pride, prvi melje

Ob 15-letnici dobave električne energije smo pripravili izziv, s katerim si lahko naši odjemalci pridobijo 15 € popusta na računu za električno energijo.

>Preberite več
Scroll