Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Pametna energija
O GEN-I / MEDIJSKO SREDIŠČE / INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije javnega značaja

Na tem mestu družba GEN-I, d.o.o. objavlja informacije skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22).

Zahteve za dostop do informacij javnega značaja prosilci lahko posredujejo na kontaktni naslov pooblaščene osebe za dostop do informacij javnega značaja: ijz@gen-i.si.

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja

Skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/221) objavljamo stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja.

Posredovanje informacij javnega značaja zaračunavamo po ceniku.

Objava informacij javnega značaja o organih družbe

(na podlagi 11. odstavka 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja)

Funkcija Osebno ime Mandat Prejemki
Predsednik uprave
(do 16. 2. 2023)
dr. Igor Koprivnikar Imenovan s sklepom Okrožnega sodišča v Krškem z dne 16. 2. 2022 za največ eno leto

Priponka

Član uprave
(do 16. 2. 2023)
mag. Andrej Šajn Imenovan s sklepom Okrožnega sodišča v Krškem z dne 16. 2. 2022 za največ eno leto

Priponka

Član uprave  Primož Stropnik Imenovan s sklepom Okrožnega sodišča v Krškem z dne 16. 2. 2022 za največ eno leto

Priponka

Član uprave
(do 31. 10. 2022)
dr. Dejan Paravan Imenovan s sklepom Okrožnega sodišča v Krškem z dne 16. 2. 2022 za največ eno leto

Priponka

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve

(na podlagi 12. odstavka 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja)

Datum sklenitve posla Trajanje posla Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost
(brez DDV)
1. 1. 2023 30. 6. 2023 Avtorska pogodba HIEROGLIFI, Ana Kordeš s.p.,  Ulica Angele Vode 29, 1000 Ljubljana 28.800,00 EUR
23. 1. 2023 do izvedbe storitve Avtorska pogodba Info hiša d.o.o., Letališka 33, 1000 Ljubljana 240.00 EUR
3. 2. 2023 do izvedbe storitve Druge intelektualne storitve ŠPICA INTERNATIONAL d.o.o., Pot k sejmišču 33, 1000 Ljubljana 680.00 EUR
3. 2. 2023 do izvedbe storitve Svetovalna pogodba STUDIO DREVO, Zavod za projektiranje notranje arhitekture in oblikovanje lesenega pohištva, Zelena pot 9, 1000 Ljubljana 6.300,00 EUR
6. 2. 2023 do izvedbe storitve Svetovalna pogodba Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, Železnica 14, 1311 Turjak  550,00 EUR
8. 3. 2023 do izvedbe storitve Druge intelektualne storitve In516ht d.o.o., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 9.000,00 EUR

Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll