Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

Analitika

Analitika predstavlja hrbtenico podjetja GEN-I, saj je že nekaj časa jasno, da se v podatkih skriva vrednost, ki nam omogoča boljše odločanje. Največja vrednost analitike je ravno v tem, da znamo podatek pretvoriti v informacijo, ki lahko preraste v odločitev in ukrep. Delo analitikov je dinamično, pri čemer tempo narekuje trg, hkrati pa analitiki uporabljajo napredna orodja, ki zahtevajo specifičen način razmišljanja. Analitiki so znani po tem, da težke probleme prepoznajo kot priložnost za nov napredek.

Podatkovne odločitve predstavljajo jedro digitalizacije in avtomatizacije naših poslovnih procesov. Raznolike tehnike, napredni algoritmi, nadzorovani in nenadzorovani modeli strojnega učenja med drugim najbolje opisujejo delo naših naprednih analitičnih ekip.

gen-i-za-poslitev-analitika

Projekti

Naši analitiki razvijajo rešitve, ki prispevajo k izboljšavam tako internih kot zunanjih projektov. Med prve je v zadnjem obdobju sodil model določanja pretoka vodostajev preko satelitskih slik, za katerega smo prejeli srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovativnost. Za lažje načrtovanje odkupa energentov odgovarjamo na vprašanje, ali bo pozimi v Evropi dovolj plina, z zunanjimi partnerji pa sodelujemo pri razvoju elektroenergetskega sistema Slovenije do leta 2050.

Pri vsem tem uporabljamo najsodobnejše tehnologije – Python, SQL, GIT, AWS cloud, PBI, .NET oz. druge, ki nam pomagajo do želenega cilja.

Profil

Naše analitske ekipe sestavljajo raznoliki profili tehničnih, naravoslovnih in družboslovnih smeri. Prevladujejo elektrotehniki, matematiki in fiziki, dobrodošli pa so tudi ekonomisti, družboslovni informatiki, informatiki in drugi. 

Nisi prepričan/-a, katero mesto med analitiki bi bilo najbolj primerno zate? Preberi opise spodaj: 

  • Podatkovni inženir (Data Engineer) skrbi za pripravo podatkov za nadaljnje analize, kar obsega čiščenje, transformacijo in združevanje različnih podatkov na eno mesto. Pri tem vzpostavlja podatkovne tokove (ETL/ELT), razvija podatkovno skladišče (DWH), občasno premakne kaj v oblak, pogosto pa piše učinkovite SQL poizvedbe oziroma naredi poročilo za končne uporabnike.
  • Tržni analitik (Market Analyst) analizira dogodke, ki vplivajo na trg energentov v Evropi, in je v rednem dnevnem stiku z odločevalci. Tržni analitiki delujejo na področju maloprodaje (Retail) in veleprodaje (Trading) ter z analizami skušajo razumeti trg in napovedati prihodnje gibanje cen na vseh trgih energentov (elektrika, plin, premog, nafta, EUA). Spremljajo vrsto različnih podatkov, na primer od vremenskih podatkov v posamezni evropski državi do pošiljk utekočinjenega plina iz Azije v Evropo.
  • Analitik za razvoj storitev in produktov (Service and Product Development Analyst) razvija modele za vrednotenje produktov in storitev, ki jih uporabljajo naše stranke, in take, ki jih še bodo. Pri svojem delu tesno sodeluje s prodajno ekipo in skrbi, da so predlagane rešitve čim bolj prilagojene željam in zahtevam strank. Poleg tega njegovo delo zajema pripravo analiz, ki predstavljajo osnovo za poslovno odločanje.
  • Kvantitativni analitik (Quantitative Analyst) razvija in vzdržuje matematične modele, ki opisujejo dogajanje na energetskih trgih. Pri tem tesno sodeluje s tržnimi analitiki in jim pomaga pri interpretaciji rezultatov teh modelov. 
  • Podatkovni analitik (Data Scientist) nudi podporo poslovnim odločitvam s statistično analizo, gradnjo napovednih modelov, napredno vizualizacijo podatkov in interpretacijo rezultatov. V podatkih išče anomalije in jih proaktivno raziskuje. Obvlada programiranje in GIT. 

Energetika je na pragu velikih sprememb. Prehajamo v obdobje velike količine podatkov in algoritmov za upravljanje odjema. Področje trgovanja z energenti bo podprto z roboti in vedno bolj avtomatizirano. Vse to je povezano tudi z vstopom v zeleno prihodnost. 

Te zanima, kako bo umetna inteligenca povečala našo učinkovitost v prihodnosti, in si  pripravljen/-a vstopiti v svet podatkovne znanosti ter njenih aplikacij na GEN-I?

Preveri naša prosta delovna mesta in se pridruži naši ekipi analitikov.  

Scroll