Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

Prodaja

Prodaja v GEN-I obsega zelo široko področje različnih znanj. Med najpomembnejšimi nalogami je pridobivanje novih odjemalcev in uspešno zadrževanje obstoječih strank. Največji izziv je prilagoditi komunikacijo vsaki stranki glede na njene potrebe, vsako stranko obravnavati individualno in vse pridobljene podatke upoštevati pri pripravi ponudbe ter zaključevanju prodaje.

Del naše prodaje so tudi marketing, služba za odnose s strankami in služba za teleprodajo, ki pomembno prispevajo k zunanji podobi našega podjetja in ugledu blagovne znamke GEN-I.

gen-i-za-poslitev-prodaja

Projekti

Prodaja B2B:

Prodaja B2B se ukvarja s prodajo električne energije ključnim strankam in odkupom. Nabor aktivnosti zaposlenih v naši službi KASP pa je bistveno bolj obsežen in ne zajema samo prodaje električne energije. Služba je zadolžena za prodajo električne energije in zemeljskega plina velikim poslovnim odjemalcem, odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev, zagotavljanje pogodbenih partnerjev za sistemske rešitve, prodajo sončnih elektrarn poslovnim odjemalcem ter skrb za prodajne in za poprodajne aktivnosti na vseh področjih, torej spremljanje partnerjev od začetka do konca prodajne poti. Prav tako v službi skrbijo za doseganje prihrankov energije v skladu z zakonodajo glede učinkovite rabe energije, za pravočasno in ažurno obveščanje strank glede cenovnih trendov energentov, kar nam omogoči podpora analitske službe, ter tudi za natančno vsakodnevno spremljanje razmer na energetskih trgih.

Maloprodaja:

V okviru maloprodaje delujejo prodajna služba, marketing, služba za odnose s strankami in služba za uporabniško izkušnjo. Prodajna služba skrbi za trženje energije gospodinjskim odjemalcem, malimi poslovnim odjemalcem in srednjim poslovnim odjemalcem. V službi za odnose s strankami odjemalcem nudijo poprodajno podporo v obliki odgovarjanja na vprašanja strank, reševanju nejasnosti, svetovanja ali pomoči pri spremembah na merilnih mestih. V službi za uporabniško izkušnjo skrbijo, da je naša podpora strankam vedno na najvišjem možnem nivoju. Vloga marketinga v GEN-I je, da naše odlične storitve in ponudbo približa strankam in z ustrezno komunikacijo predstavlja blagovno znamko navzven.

Profili

Iščemo motivirane ljudi z dobrimi komunikacijskimi veščinami in z željo po izobraževanju. V prodaji se boste naučili učinkovitega upravljanja odnosov s strankami, priučili se boste sodobnih komunikacijskih veščin, uporabe najnovejših komunikacijskih kanalov ter postali strokovnjaki v digitalizaciji poslovanja in odnosov s strankami.

So ti blizu ekipno sodelovanje, deljenje znanja in medsebojno spoštovanje? Uživaš v komunikaciji s strankami in reševanju njihovih izzivov? Želiš biti del komunikacijske ekipe našega podjetja, ki je danes ključna v vsakem večjem podjetju?

Preveri naša prosta delovna mestain se nam pridruži na področju prodaje.

Scroll