Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

Novozaposleni že v uvajalnem obdobju spoznajo svoje vrline

23. 12. 2021

S prvim dnem zaposlitve v GEN-I za vsakega novega sodelavca začne Uvajalno obdobje

Cilj procesa uvajanja je seznanjanje novozaposlenih s kulturo in vrednotami podjetja ter njihova učinkovita uvedba na delovno mesto. Že v uvajalnem obdobju začnemo s strokovnim razvojem zaposlenih, ki ga nato tekom zaposlitve ves čas nadgrajujemo in dopolnjujemo. Za uvajanje na delovno mesto je pristojen vodja oddelka ali mentor, ki ga določi vodja. Mentor je izkušeni zaposleni, ki spremlja delo in napredek novozaposlenega ter tudi oceni njegovo delo.  

V prvih šestih mesecih zaposlitve novozaposlenega seznanimo z različnimi procesi, ki mu približajo GEN-I. Med Orientacijo, ki je predvidena v prvem mesecu zaposlitve, zaposlenim prek videovsebin predstavimo različne tematike, povezane z delovanjem podjetja. Tako bolje spozna organizacijo, osnovne procese, pravila in načine dela. Večina sodelavcev je vključena tudi v dodaten program Zeleni Onboarding. To je 5-tedenski program, ki spodbuja zeleno miselnost in trajnostni razvoj, ustvarja multidisciplinarnost ekip ter omogoča delo na razvojnih projektih, ki so inovativni, kreativni in zeleni. Drugi opcijski program je Kroženje, katerega cilj je predajanje znanja sorodnih področij, ki zaposlenemu pomagajo razumeti delovanje njegovega matičnega oddelka. 

Poleg spoznavanja osnovnih informacij o družbi in strokovnega uvajanja na delovno mesto smo v uvajalni proces vključili tudi spoznavanje vrlin zaposlenih. Kulturo vrlin smo v GEN-I začeli razvijati zzaposlenimi, ki so z nami že dlje časa, zdaj pa se z njo že zelo kmalu spoznajo tudi vsi novi sodelavci. Novozaposlene v prvem mesecu zaposlitve povabimo k izpolnitvi vprašalnika Clifton Strengths ter se z njimi poglobimo v rezultate poročila. Poleg možne individualne obravnave rezultatov imajo največji doprinos delavnice kulture vrlin, ki jih z novozaposlenimi izvede eden od njenih glasnikov.  

Glasniki so vodje z večletnimi izkušnjami v GEN-I, ki vidijo velike koristi poznavanja in vpeljevanja vrlin med zaposlene. Zanimajo jih ljudje in verjamejo v filozofijo pozitivne psihologije ter zato širijo te principe med ostale zaposlene. Glasniki vodijo skupinsko delavnico na način, da udeleženci razumejo, kaj pomenijo vrline, ozavestijo svoje vrline, spoznajo, kako se vrline izražajo pri različnih ljudeh in razmišljajo o tem, kako jih uporabiti pri svojem delu.  

Spoznavanje z vrlinami v uvajalnem obdobju služi vodjem kot odlična pomoč pri usmerjanju novozaposlenih v naloge, ki so jim bližje. Naloge in delovno mesto skušajo prilagoditi zaposlenemu tako, da lahko ta pri doseganju postavljenih ciljev v največji možni meri izkoristi svoje vrline. Novozaposlenim jezik vrlin omogoča, da se hitreje vključijo v našo kulturo in že v začetku razvijajo svoj potencial. Svoje vrline lahko vsi sodelavci delijo znotraj ekipe ali s sodelavci iz drugih oddelkov. Na ta način gradijo kulturo zaupanja, kar pripomore k boljšemu razumevanju drug drugega in učinkovitejšemu sodelovanju znotraj podjetja. 

Kulturo vrlin pri zaposlenih kontinuirano spodbujamo na različne načine. Možnost imajo reševati različne kvize, s katerimi lahko obnavljajo znanje o vrlinah, za njih pripravljamo članke s področja pozitivne psihologije in nasvete, kako vrline uporabljati v praksi. Z vsem tem sledimo želji, da zaposlenim omogočimo delovno okolje, v katerem lahko tudi osebnostno rastejo. 

Vsakdanjik na GEN-I

V Vsakdanjiku na GEN-I vam predstavljamo našo kulturo, ki jo gradimo in krepimo z različnimi korporativnimi aktivnostmi in neformalnimi druženji. V prispevkih lahko spoznate tudi naše sodelavce – kdo so, kaj počnejo in kaj jim delo na GEN-I predstavlja.

Z manj do več – odgovorna raba energije

V skupnosti »Z manj do več«, ki šteje več kot 170 sodelavcev, spodbujamo varčevanje in trajnostno razmišljanje.

>Preberite več

Finalisti izbora HR&M projekt leta 2023

V okviru HR&M konference smo bili izbrani med top finaliste izbora za HR&M projekt leta 2023 v kategoriji velikih podjetij.

>Preberite več

Postali smo ugledni delodajalec za leto 2022

Ponosni, da smo se ponovno uvrstili med TOP 10 uglednih delodajalcev, v IT kategoriji smo že drugič najuglednejši delodajalec.

>Preberite več
Scroll