Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek - petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Pametna energija

Program mentorstvo

23. 07. 2020

S programom mentorstva, ki smo ga v GEN-I uvedli v 2019, želimo spodbujati prenos znanja, vrednot in nenapisanih pravil delovanja, hkrati pa omogočiti razvoj kulture sodelovanja in krepitev zavzetosti.

Mentorji so v GEN-I sodelavci, od članov uprave do ostalih sodelavcev, ki vidijo v mentoriranju svoj smisel, imajo notranjo motivacijo za trajno učenje in razvojno mislečo naravnanost. So fleksibilni in sodelovalni, s čimer krepijo povezanost zunaj hierarhičnih okvirjev in prispevajo k uspehu naše družbe.

+

Mentorji s svojimi mentoriranci določijo vsebino, časovnico in cilje mentorskega sodelovanja. Vse skupaj sloni na ocenjevanju dosežkov in podajanju povratne informacije, kot podpora mentorskemu paru pa služi tudi izvajanje delavnic za mentorje in mentorirance skupaj kot tudi individualni coachingi.

Verjamemo, da lahko mentorski pari spodbujajo grajenje ključnih kompetenc prihodnosti po t. i. T-modelu. Ta predstavlja kombinacijo globine strokovnih znanj s širino proaktivnega sodelovanja ter inovativnost, prilagodljivost, iniciativnost, socialne in medkulturne kompetence. Na ta način pari še bolj učinkovito osmišljajo svoje delo.

Vsakdanjik na GEN-I

V Vsakdanjiku na GEN-I vam predstavljamo našo kulturo, ki jo gradimo in krepimo z različnimi korporativnimi aktivnostmi in neformalnimi druženji. V prispevkih lahko spoznate tudi naše sodelavce – kdo so, kaj počnejo in kaj jim delo na GEN-I predstavlja.

Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll