Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

OBVESTILO O VIDEONADZORU

Obvestilo o videonadzoru

Obvestilo po tretjem odstavku 76. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) glede izvajanja videonadzora na območju, prostorih in objektih podjetja GEN-I, d.o.o. in/ali njegovih hčerinskih družb. 

Upravljavec, ki izvaja videonadzor: družba GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. (v nadaljevanju: GEN-I, d.o.o., ali upravljavec).
Naslov/sedež: Vrbina 17, 8270 Krško. Telefon: +386 7 48 81 840, faks: +386 7 48 81 841, e-pošta: info@gen-i.si.

Nad obdelavo vaših osebnih podatkov bdi naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki stalno spremlja skladnost obdelav z veljavnimi predpisi in mednarodnimi standardi, ocenjuje učinke obdelave osebnih podatkov in sodeluje z nadzornimi organi. Za vsa vprašanja ali pomoč pri uveljavljanju vaših pravic vam je pooblaščena oseba na voljo osebno na sedežu družbe GEN-I, d.o.o., po e-pošti dpo@gen-i.eu ali na telefonski številki +386 7 48 81 840

Kot je opredeljeno v 3. členu Pravilnika o izvajanju videonadzora, družba GEN-I v okviru zakonskih možnosti in priporočil nadzornega organa izvaja videonadzor tam, kjer namena ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi, za naslednje namene:

 • varnost ljudi in premoženja, 
 • varovanje tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti, 
 • zagotavljanje varnosti službenih prostorov in nadzora vstopa in izstopa v objekte. 

Zgoraj opisani nameni predstavljajo zakoniti interes upravljalca. Na tej pravni podlagi se izvaja videonadzor.  

Pri izvajanju videonadzora nastaja zbirka osebnih podatkov, ki se beleži v Evidenci uporabe videonadzornega sistema. V zbirki osebnih podatkov se zbirajo naslednji podatki: 

 • slikovni posnetek osebe,
 • v izjemnih primerih glasovni posnetek, 
 • kraj posnetka, 
 • datum in čas posnetka. 

Do te zbirke imajo dostop le pooblaščene osebe, ki jih usmerja in vodi Vodja informacijske varnosti. Za informacije glede videonadzora se lahko piše na vns@gen-i.si

Podatke hranimo največ 6 mesecev. 

Podatkov iz zbirke podatkov o videonadzoru ne iznašamo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

Se ne izvaja. 

Se ne izvaja. 

Nadaljnja obdelava posnetkov videonadzornega sistema in zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvaja.

Ustava RS ter veljavni evropski in slovenski predpisi vam zagotavljajo vrsto pravic glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov. V primeru videonadzora izpostavljamo sledeče: 

 • pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov (besedilo, ki ga berete, šteje kot del izvajanja te vaše pravice); 
 • pravica do dostopa do osebnih podatkov oz. pravico do vpogleda v posnetek videonadzornega sistema, ki se nanaša na osebo na posnetku;
 • pravica, da vam zagotovimo kopijo osebnih podatkov (videoposnetkov), ki se obdelujejo, če za to obstaja zakoniti interes; 
 • pravica do popravka (zameglitev oz. anonimizacija) ali izbrisa ali omejitve obdelave posnetka videonadzornega sistema);
 • pravica do ugovora pomeni, da lahko proti nekaterim vrstam obdelav vaših osebnih podatkov (javni interesi, zakoniti interesi upravljavca, nameni trženja) kadar koli ugovarjate, upravljavec pa mora dokazati zakonite interese za obdelavo oziroma prenehati z obdelavo. 

Pritožbo glede posnetka videonadzornega sistema lahko podate pooblaščencu za varstvo podatkov na naslov GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško, ali na e-naslov dpo@gen-i.eu

Če bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov in kadar je verjetno, da bi kršitev povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo brez nepotrebnega odlašanja obvestili, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov. Pristojni državni organ za obravnavo kršitev predpisov o varstvu osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. 

To obvestilo je skupaj s Pravilnikom o izvajanju videonadzora stalno dostopno na sedežu upravljavca, v vseh poslovnih enotah upravljavca in na spletni strani www.gen-i.si. Zadnjič je bilo posodobljeno 12. 4. 2023. Ob morebitnih spremembah pogojev bodo ti objavljeni na naših spletnih straneh. 

GEN-I, d.o.o.
Uprava družbe

Krško, 12. 4. 2023

Scroll