Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

PODPORA / ELEKTRIČNA ENERGIJA / BREZOGLJIČNA ELEKTRIKA

Brezogljična elektrika

Spoznajte prednosti brezogljične elektrike.

To je električna energija, pridobljena iz virov, ki ne povzročajo izpustov CO2. Njihova uporaba prispeva k preprečevanju podnebnih sprememb, zmanjšuje ogljični odtis in spodbuja zeleno preobrazbo družbe. K brezogljičnim virom štejemo jedrsko energijo in večino obnovljivih virov (sončna, vodna, vetrna, geotermalna energija …).

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Dobavo električne energije iz brezogljične jedrske energije vam omogočamo brez doplačila. Dodatno pa želimo spodbuditi tudi rabo električne energije iz obnovljivih virov, zato vam ponujamo izbiro električne energije iz 100 % sončne energije ali 100 % vodne energije za samo 1 € (z DDV) na mesec. Na ta način lahko sami s konkretnim dejanjem spodbujate zeleno preobrazbo. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

S prehodom na vir energije, ki ne povzroča izpustov CO2, poskrbite za naše okolje in pomagate pri zagotavljanju zelene prihodnosti za nas in za tiste, ki za nami še pridejo. Za to pa vam ni treba žrtvovati prav nič svojega časa, saj bomo vašo porabo elektrike z odpovedjo fosilnim virom razogljičili mi.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Naša dosedanja odlična poslovna uspešnost in zaupanje, ki smo ga zgradili tako z vami, odjemalci, kot tudi s trgovci z električno energijo, s katerimi trgujemo, nam zagotavljajo trdne poslovne odnose znotraj in zunaj slovenskih meja. Na osnovi teh temeljev smo lahko sklenili pogodbe za dobavo električne energije, ki je v celoti in povsem brez CO2. Z uspešnim trgovanjem na mednarodnih trgih tako brez težav vsem našim strankam dobavljamo izključno električno energijo brez CO2.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Izbirate lahko med 100 % sončno, 100 % vodno ali 100 % jedrsko energijo. Vodna in sončna energija sta vam na voljo z doplačilom 1 € na mesec.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Podatek o tem, iz katerega vira prejemate električno energijo, najdete na prvi strani računa za električno energijo.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ogljični odtis se v obeh primerih zniža za enak odstotek. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Izbiro želenega vira električne energije lahko uredite na portalu Moj GEN-I, kjer v vsebinskem sklopu »Nastavitve« v zavihku »Merilna mesta« na izbranem merilnem mestu kliknete »Uredi nastavitve« in potrdite svojo izbiro. Elektriko iz izbranega vira vam bomo začeli dobavljati z naslednjim mesecem.   

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Zaenkrat omogočamo izbiro vira energije samo za merilna mesta v Sloveniji.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Izmed vseh obnovljivih virov energije je sonce najboljša in dolgoročno najčistejša izbira. Soncu smo zato namenili posebno pozornost, saj verjamemo, da je to energija prihodnosti.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Zaenkrat lahko izbirate med sončno, vodno ali jedrsko energijo.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Prispevek OVE in SPTE je določen s strani Ministrstva za infrastrukturo in se zaračunava na podlagi Uredbe, ki ureja to področje. Namenjen je zagotavljanju državnih podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom. Kot dobavitelj na to postavko nimamo vpliva. V enaki višini smo jo odjemalcem dolžni zaračunavati vsi dobavitelji na območju RS.   

Ker želimo v GEN-I zaradi številnih prednosti spodbuditi rabo in proizvodnjo elektrike iz sončne energije, vam ponujamo možnost izbire energije, proizvedene izključno iz sonca. Do leta 2050 želimo uresničiti cilj razogljičenja družbe, zato moramo s pravimi dejanji začeti že danes.   

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Vire energije se dokazuje s t. i. potrdili o izvoru, ki so v EU uveljavljen in uraden mehanizem. To je dokazilo, ki zagotavlja, da se je določena količina električne energije proizvedla iz določenega vira. Potrdilo o izvoru konec leta izdaja Agencija za energijo.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Električna energija po daljnovodih teče skladno s fizikalnimi zakoni, zato je res ne moremo usmerjati. Trg električne energije pa je zasnovan po principu kontrole oddane energije v omrežje v primerjavi s prevzeto energijo iz omrežja. To pomeni, da bomo v GEN-I za vsako porabljeno kWh električne energije naših odjemalcev po uveljavljenem sistemu Potrdil o izvoru zagotovili primerljivo količino dobavljene električne energije.

Potrdila o izvoru so strogo nadzorovan sistem, ki zagotavlja, da je vsaka znana proizvodnja enolično certificirana. S certifikati je mogoče prosto trgovati širom EU, le enkrat pa je mogoče te certifikate dodeliti točno določenemu odjemalcu. Do popolnega razogljičenja slovenske elektrike bo po daljnovodih še potovala elektrika iz različnih, tudi fosilnih virov energije, a z vsakim podobnim korakom, kot je naš, bo vse več take iz čistejših virov.

Že z januarjem 2021 smo v Skupini GEN-I zakupili elektriko brez CO2 kar 40 % slovenskih gospodinjstev, ki so bodisi z odločitvijo za 100 % sončno energijo bodisi z izbiro brezogljične jedrske energije z nami postala del največje slovenske (s)pobude za razogljičenje naše države.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

K čistejšemu okolju in zmanjšanju ogljičnega odtisa lahko v veliki meri pripomorete sami. Če imate možnost, lahko velik delež k zmanjšanju izpustov CO2 prispevate z izgradnjo sončne elektrarne za samooskrbo, z ogrevanjem na toplotno črpalko ter z nakupom električnega vozila namesto vozila z notranjim izgorevanjem. Vse našteto sicer zahteva začeten finančni vložek, ki pa se z leti v vseh primerih obrestuje.

Za čistejše okolje lahko poskrbite tudi z manjšimi koraki: 

  • odločite se za dobavo energije iz 100 % sončnega vira. Doplačilo je minimalno, vaš prispevek k okolju pa bo velik;
  • ko je le mogoče, se po opravkih, nakupih in drugih krajših poteh odpravite peš, s kolesom ali z javnim prevozom;  
  • odločite se za energetsko varčne gospodinjske aparate in jih redno izklapljajte, če jih ne uporabljate. Ugašajte luči, ko vas ni v prostoru, sijalke pa nadomestite z varčnimi ali LED sijalkami; 
  • ločujte odpadke in reciklirajte; izogibajte se uporabi plastičnih vrečk ter raje posegajte po vrečkah za večkratno uporabo in s tem zmanjšajte skupno količino odpadkov; 
  • kupujte lokalno in ekološko pridelano hrano, saj je v takšni hrani najmanj pesticidov, količina izpustov CO2 za njen prevoz pa je prav tako minimalna. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne
Scroll