Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

PODPORA / ELEKTRIČNA ENERGIJA / ODPRAVLJANJE TEŽAV IN OBRAVNAVA PRITOŽB / OBRAVNAVA PRITOŽB

Obravnava pritožb

Informacije o reklamacijah in pritožbah.

Informacija gospodinjskim odjemalcem električne energije in zemeljskega plina o reklamacijah in pritožbah

 

(na podlagi 27. člena Zakona o oskrbi z električno energijo, Uradni list RS, št. 172/21 s spremembami in dopolnitvami in 17. člena Zakona o oskrbi s plini, Uradni list RS, št. 204/21 s spremembami in dopolnitvami)


Dobavitelj električne energije in zemeljskega plina, GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, SI - 8270 Krško, se obvezuje, da bo pri reševanju reklamacij in pritožb upošteval vse pravice, ki pripadajo končnim odjemalcem.


V zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi električne energije oziroma zemeljskega plina, vključno z nedoseganjem ravni kakovosti storitev iz pogodbe, lahko končni odjemalec električne energije in/ali gospodinjski odjemalec zemeljskega plina:


1. Najprej vloži pisno reklamacijo pri dobavitelju, in sicer na naslov GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., 8270 Krško, Ulica Vinka Vodopivca 45 a, 5000 Nova Gorica ali elektronske pošte elektrika@gen-i.si (v primeru, če se reklamacija nanaša na domnevno kršitev dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi električne energije) ali plin@gen-i.si (v primeru, če se reklamacija nanaša na domnevno kršitev dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi zemeljskega plina). Če se končni odjemalec električne energije/gospodinjski odjemalec zemeljskega plina ne strinja z dobaviteljevim odgovorom o reklamaciji, lahko ponovno vloži pisno reklamacijo na zgoraj navedeni naslov.


2. Če dobavitelj reklamaciji ne ugodi najpozneje v roku enega meseca ali zahtevku odjemalca ne ugodi v celoti oz. v primeru nestrinjanja z dokončno odločitvijo dobavitelja (drugim odgovorom) o reklamaciji v zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi električne energije oziroma zemeljskega plina lahko gospodinjski odjemalec električne energije/zemeljskega plina vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju: postopek IRPS) pri Evropskemu centru za reševanje sporov - ECDR (v nadaljevanju: imenovani izvajalec IRPS).


Pobuda bo v okviru postopka IRPS obravnavana s strani imenovanega izvajalca IRPS skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (UL RS, št. 81/2015).
Gospodinjski odjemalec pobudo za postopek IRPS vloži neposredno pri imenovanem izvajalcu IRPS. Podrobnejše informacije v zvezi s postopkom IRPS lahko gospodinjski odjemalci pridobijo neposredno na spletni strani www.ecdr.si ali preko e-pošte info@ecdr.si oziroma tel. št. 00386 8 20 56 590 imenovanega izvajalca IRPS.


Gospodinjskemu odjemalcu je na voljo tudi platforma za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo gospodinjskim odjemalcem na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr


Za končne odjemalce električne energije, ki niso gospodinjski odjemalci, se zagotavlja izvensodni postopek reševanja sporov skladno z zakonom, ki ureja mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. Končni odjemalec električne energije dobavitelju električne energije pisno pošlje predlog za začetek izvensodne mediacije na naslov GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., 8270 Krško, Ulica Vinka Vodopivca 45 a, 5000 Nova Gorica ali po e-pošti na elektrika@gen-i.si. Na predlog dobavitelj električne energije odgovori najpozneje v roku enega meseca. Končni odjemalec električne energije in dobavitelj električne energije se sporazumno dogovorita o izboru izvajalca mediacije, poteku mediacije, o stroških postopka, ter o vseh drugih vprašanjih vezanih na postopek izvensodne mediacije vse z namenom mirne rešitve spora.


GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. Vrbina 17, SI - 8270 Krško

Scroll