Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

PODPORA / ELEKTRIČNA ENERGIJA / POPLAVE 2023

Poplave 2023

Pomoč za gospodinjstva, ki so v poplavah utrpela škodo.

V GEN-I smo se odzvali pobudi Ministrstva za okolje, podnebje in energijo in smo za gospodinjske odjemalce, ki so v poplavah utrpeli škodo, med 1. 8. 2023 in 31. 12. 2023 znižali ceno električne energije. Nižja cena za električno energijo bo v tem obdobju znašala 0,00100 €/kWh (brez DDV). Cenik najdete tukaj.

Poleg nižje cene električne energije smo se v družbi GEN-I, d.o.o., odločili, da v tem obdobju v poplavah prizadetim odjemalcem ne bomo obračunavali mesečnega nadomestila in dodatka za izbiro vira energije. Še vedno pa bodo ti odjemalci imeli upoštevana EKO popust in popust v sklopu promocijske kampanje Skupaj do nižje porabe energije.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Na državni ravni poteka vzpostavitev centralne evidence. Na podlagi te bodo pripravljeni seznami upravičencev, ki jim bo zaradi utrpele škode obračunana znižana cena električne energije. Ker so postopki v teku, bomo obračun do prejema seznamov upravičencev izvedli po nespremenjeni ceni za vsa merilna mesta. Ko bomo prejeli omenjene sezname, bomo za gospodinjske odjemalce, ki bodo upravičeni do znižane cene, izvedli poračun z upoštevanjem nižje cene.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Tisti odjemalci, katerih objekti so popolnoma uničeni in odjem električne energije zaradi poškodb električnih instalacij sploh ni mogoč, so od 4. 8. 2023 do vzpostavitve vnovične dobave oproščeni plačila dobavljene električne energije.

Če se na objektu, ki je bil v poplavah popolnoma uničen, v obdobju do 31. 12. 2023 ponovno vzpostavi odjem električne energije, se za to merilno mesto upošteva nižja cena za elektriko (0,1 centa/kWh). Cenik najdete tukaj.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Za vzpostavitev ponovne dobave električne energije se je potrebno obrniti direktno na distribucijskega operaterja.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Družbi GEN-I, d.o.o., kot dobavitelju električne energije ni potrebno pošiljati nobene dokumentacije glede prijave škode. Vse potrebne informacije za uveljavljanje nižje cene za upravičene gospodinjske odjemalce nam bodo posredovane s strani pristojnih institucij, s čimer želimo postopek za vas olajšati.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Distribucijski operater električne energije, za namen znižanja plačila tarifnih postavk elektrooperaterjev za obračunsko moč in prevzeto energijo ter cen dobavljene energije za določeno obdobje pridobi podatke o povzročeni škodi na posameznih objektih iz centralne zbirke podatkov, ki jo vodi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Popis škode izvajajo občinske komisije. Distribucijski operater bo nato končne odjemalce razdelila v tri skupine:

  • odjemalci, ki jim je nastala blaga škoda na objektu
  • prizadeti odjemalci, ki jim je nastala huda škoda na objektu
  • zelo prizadeti odjemalci, katerih objekt je popolnoma uničen in odjem energije ni mogoč

Distribucijski operater bo končni seznam posredovala družbi GEN-I, d.o.o., kot dobavitelju električne energije. Na podlagi tega seznama bodo izvedeni vsi nadaljnji ukrepi za pomoč gospodinjskim odjemalcem, pri čemer vam bomo poskušali v največji meri olajšati postopek.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Za izstavitev računa po dejanski porabi je izjemno pomembno, da nam med zadnjim dnem preteklega meseca in 3. dnem tekočega meseca redno sporočate števčno stanje. S tem si boste zagotovili račune za električno energijo po dejanski porabi. Če števčnega stanja ne bomo prejeli, bomo tistim, ki nimajo daljinskega odčitavanja, izstavili račun po pavšalu. Z rednim sporočanjem števčnega stanja se boste ognili morebitnemu visokemu poračunu konec leta.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne
Scroll