Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

PODPORA / ELEKTRIČNA ENERGIJA / SPREMEMBE NA MERILNEM MESTU

Spremembe na merilnem mestu

Za vas uredimo vse spremembe na merilnem mestu.

Za spremembo naslova za pošiljanje računov na naslov, ki se razlikuje od naslova vašega stalnega prebivališča, nam pošljite pisni zahtevek prek portala Moj GEN-I. Vse nadaljnje račune vam bomo pošiljali na želeni naslov.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Urediti je treba spremembo lastnika in plačnika na merilnem mestu ter skleniti novo pogodbo o dobavi električne energije, ki jo lahko enostavno sklenete prek spletnega obrazca.  Pogodbena dokumentacija za ureditev spremembe poleg pogodbe vsebuje: 

Poleg celotne pogodbene dokumentacije je za ureditev spremembe lastnika in plačnika na merilnem mestu potrebno predložiti tudi dokazilo o lastništvu merilnega mesta (npr. izpisek iz zemljiške knjige, notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo, sklep o dedovanju ipd.) ter primopredajni zapisnik (če ta obstaja), na katerem števčno stanje ne sme biti starejše od 30 dni.

Za ureditev spremembe je določen 30-dnevni rok od nastale spremembe, znotraj katerega je treba celotno dokumentacijo posredovati distribucijskemu operaterju, ki je pristojen za izvajanje in beleženje sprememb na merilnem mestu.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Nov najemnik bo moral skleniti pogodbo o dobavi električne energije, kar lahko enostavno izvede prek spletnega obrazca, in urediti spremembo plačnika na merilnem mestu. Za ureditev te spremembe bo pogodbi priloženo Soglasje lastnika za evidentiranje plačnika, ki ga morate kot lastnik stanovanja podpisati tudi vi. Tako pogodbo kot soglasje se lahko brez kakršnih koli pooblastil enostavno podpiše v digitalni obliki.  

Za ureditev spremembe je določen 30-dnevni rok, znotraj katerega je treba celotno dokumentacijo posredovati  izvajalcu nalog distribucijskega operaterja, ki je pristojen za izvajanje in beleženje sprememb na merilnem mestu. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Kot dobavitelj lahko za vas uredimo le znižanje obračunske moči, medtem ko morate zvišanje urediti sami neposredno pri distribucijskem operaterju. Vlogo za znižanje obračunske moči najdete tukaj.

Predlagamo, da se o spremembi obračunske moči predhodno posvetujete s strokovnjakom. Zmanjšanje moči oz. jakosti varovalk lahko povzroči neželene izpade električne energije zaradi istočasne uporabe večjih porabnikov električne energije, povečanje jakosti pa vam bo omogočilo uporabo več velikih porabnikov hkrati, a po drugi strani povišalo račun za elektriko.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Vse, kar potrebujete za to spremembo, je izpolnitev obrazca, ki ga najdete tukaj. Po prejemu izpolnjenega in podpisanega obrazca, ga bomo posredovali pristojnemu distribucijskemu operaterju, ki vas bo o nadaljnjem postopku po potrebi obvestil. Višino stroškov, ki nastanejo pri spremembi, določi distribucijski operater in jih poravnate neposredno njemu.

Preden oddate vlogo, preverite ali bi sprememba obračuna uresničila vaša pričakovanja ter kakšni so morebitni stroški ureditve spremembe. Šele nato nam posredujte izpolnjeno ter podpisano vlogo.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Za ureditev spremembe osebnih podatkov nam posredujte izpolnjeno in podpisano Izjavo o spremembi osebnih podatkov. Prejeto izjavo bomo posredovali distribucijskemu operaterju, ki bo posodobil podatke za vsa merilna mesta, pripadajoča istemu lastniku oziroma podpisniku pogodbe.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Za prekinitev pogodbe gospodinski odjemalci preprosto izpolnite obrazec za odpoved od pogodbe gospodinjskega odjemalca, mali poslovni odjemlaci pa obrazec za odpoved od pogodbe malega poslovnega odjemalca ter nam ga posredujte na portalu Moj GEN-I ali na naš elektronski naslov elektrika@gen-i.si

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Za odklop merilnega mesta nam posredujte izpolnjeno in podpisano vlogo za odklop, mi pa bomo za vas uredili odklop pri distribucijskem operaterju. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne
Scroll