Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

PODPORA / ZEMELJSKI PLIN / SPREMEMBE NA MERILNEM MESTU

Spremembe na merilnem mestu

Za vas uredimo vse spremembe na merilnem mestu.

Za spremembo naslova za pošiljanje računov na naslov, ki se razlikuje od naslova vašega stalnega prebivališča, nam pošljite pisni zahtevek prek portala Moj GEN-I. Vse nadaljnje račune vam bomo pošiljali na želeni naslov.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Urediti je treba spremembo lastnika in plačnika na merilnem mestu ter skleniti novo pogodbo o dobavi zemeljskega plina, ki jo lahko enostavno sklenete prek spletnega obrazca. Pogodbena dokumentacija za ureditev spremembe poleg pogodbe vsebuje: 

Poleg celotne pogodbene dokumentacije je za ureditev spremembe lastnika in plačnika na merilnem mestu potrebno predložiti tudi dokazilo o lastništvu merilnega mesta (npr. izpisek iz zemljiške knjige, notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo, sklep o dedovanju ipd.) in primopredajni zapisnik (če ta obstaja), na katerem stanje plinomera ne sme biti starejše od 30 dni. 

Za ureditev spremembe je določen 30-dnevni rok, znotraj katerega je potrebno celotno dokumentacijo posredovati operaterju distribucijskega sistema, ki je pristojen za izvajanje in beleženje sprememb na merilnem mestu. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Novi najemnik bo moral skleniti pogodbo o dobavi zemeljskega plina, ki jo lahko enostavno sklene prek spletnega obrazca, in urediti spremembo plačnika na merilnem mestu. Za ureditev te spremembe bo pogodbi priloženo Soglasje lastnika za evidentiranje plačnika, ki ga morate kot lastnik stanovanja podpisati tudi vi. Tako pogodbo kot soglasje se lahko brez kakršnih koli pooblastil enostavno podpiše v digitalni obliki.  

Za ureditev spremembe je določen 30-dnevni rok, znotraj katerega je potrebno celotno dokumentacijo posredovati operaterju distribucijskega sistema, ki je pristojen za izvajanje in beleženje sprememb na merilnem mestu. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Za ureditev spremembe osebnih podatkov nam posredujte izpolnjeno in podpisano Izjavo o spremembi osebnih podatkov. Prejeto izjavo bomo posredovali operaterju distribucijskega sistema, ki bo podatke posodobil za vsa merilna mesta, ki pripadajo istemu lastniku oziroma podpisniku pogodbe.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Za prekinitev pogodbe gospodinski odjemalci preprosto izpolnite obrazec za odpoved od pogodbe gospodinjskega odjemalca, mali poslovni odjemalci pa obrazec za odpoved od pogodbe malega poslovnega odjemalca ter nam ga posredujte na portalu Moj GEN-I ali na naš elektronski naslov plin@gen-i.si.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne
Scroll