Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

PODPORA / ZEMELJSKI PLIN / ZAMENJAVA DOBAVITELJA

Zamenjava dobavitelja

Vse, kar morate vedeti o zamenjavi dobavitelja.

Zamenjava dobavitelja še nikoli ni bila preprostejša

Si predstavljate, da lahko dobavitelja zamenjate na enostaven način brez stresa? Pri GEN-I vam celoten postopek zamenjave dobavitelja poenostavimo in pogodbo pošljemo kar na vaš elektronski naslov. Podpišete jo le z enim klikom, za kar ne potrebujete nobenega posebnega certifikata.

Vse potrebne podatke za zamenjavo najdete na zadnjem računu vašega obstoječega dobavitelja.

Odločite se za način zamenjave, ki vam najbolj ustreza:

 • izpolnite spletni obrazec v celoti sami,
 • v drugem koraku spletnega obrazca naložite fotografijo računa vašega trenutnega dobavitelja in posredovali vam bomo pogodbo z vašimi podatki,
 • pokličite nas na 080 1558 in vse uredite s hitrim klicem.

Pred podpisom pogodbe si lahko tukaj ogledate vzorec pogodbe za gospodinjske odjemalce. Gospodinjski odjemalec, ki se šteje za potrošnika, skladno z določili zakona, ki ureja varstvo potrošnikov, lahko pri pogodbah sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, za uveljavitev njegove pravice odstopa od pogodbe v roku 14 (štirinajst) dni od sklenitve pogodbe, uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec, dostopen tukaj.

Vzorec pogodbe za male poslovne odjemalce pa si lahko ogledate tukaj

Koliko časa traja zamenjava dobavitelja?

Takoj, ko z vaše strani prejmemo podpisano pogodbo, bomo začeli s postopkom zamenjave dobavitelja pri vašem operaterju distribucijskega operaterja. Zamenjava bo urejena najkasneje v 21 dneh od oddaje našega zahtevka, o poteku zamenjave dobavitelja pa vas bomo sproti obveščali.

 

Ne, zamenjava dobavitelja je brezplačna. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Postopek zamenjave dobavitelja je zelo enostaven 

1. Izpolnite spletni obrazec za zamenjavo dobavitelja v celoti sami ali v drugem koraku spletnega obrazca naložite sliko/pdf zadnjega računa za zemeljski plin, na podlagi katerega vam bomo pripravili pogodbeno dokumentacijo.

2. Pri elektronski sklenitvi pogodbe boste na vaš elektronski naslov prejeli celotno pogodbeno dokumentacijo in jo le z enim klikom elektronsko podpisali.

3. Pri sklenitvi pogodbe v fizični obliki boste celotno dokumentacijo prejeli na vaš stalni naslov. Dokumentaciji bo priložena tudi kuverta z že plačano poštnino, v kateri nam vrnete podpisan izvod pogodbe.

4. Vse drugo bomo za vas uredili mi.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Podatki, ki jih za zamenjavo dobavitelja potrebujete, so naslednji:  

 • osebni podatki podpisnika pogodbe (ime, priimek, stalno prebivališče in davčna številka),
 • kontaktni podatki podpisnika pogodbe – telefonska številka in/ali elektronski naslov,
 • številka in naslov merilnega mesta,
 • osebni podatki lastnika merilnega mesta, če lastnik in podpisnik pogodbe nista ista oseba,
 • številka transakcijskega računa, če želite vzpostaviti plačevanje preko direktne obremenitve – trajnika.  

Podatke najdete tudi v Pogodbi o dostopu do distribucijskega omrežja. Pred izpolnjevanjem obrazca za zamenjavo dobavitelja pripravite enega od teh dokumentov. Pri izpolnjevanju vam lahko pomagajo tudi naši prijazni svetovalci na brezplačni telefonski številki 080 1558, in sicer od ponedeljka do sobote od 8.  do 20. ure.  

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Zamenjava dobavitelja je urejena s prvim dnem naslednjega meseca, običajno v nekaj dneh, najkasneje pa v 21 dneh od poslane vloge operaterju distribucijskega sistema.  

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ne. Ob zamenjavi dobavitelja ne bo prišlo do prekinitve dobave zemeljskega plina. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ne. Dobavitelj ne more vplivati na kakovost dobavljenega zemeljskega plina. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ne, odčitke porabe bomo prejeli od vašega operaterja distribucijskega sistema. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Da, odstop od pogodbe je brezplačen, morate pa prej poravnati svoje obveznosti do GEN-I. V primeru  prenehanja pogodbe morate skleniti novo pogodbo o dobavi in izvesti postopek zamenjave dobavitelja. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Podpis nove pogodbe je obvezen v 3 primerih:  

 • če ste na novo priključeni v omrežje – npr. zaradi novogradnje, ki dotlej še ni bila vključena ali če je potrebna ponovna priključitev (če je bilo odjemno mesto zaradi katerega koli razloga odklopljeno),  
 • če ste novi lastnik merilnega mesta oz. če je prišlo do spremembe na merilnem mestu – zaradi prepisa merilnega mesta na nekoga drugega (prodaja nepremičnine), 
 • ob zamenjavi dobavitelja zemeljskega plina.  

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Odčitavanje števca bo potekalo tako kot pred zamenjavo, za to namreč skrbi operater distribucijskega sistema, ki se z zamenjavo dobavitelja ne spreminja.  

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ne. Ko pošljete podpisano pogodbo nazaj na GEN-I, je za vas stvar opravljena. Za vse postopke prekinitve dosedanjih pogodb v vašem imenu brezplačno poskrbimo mi. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ne. Zamenjava dobavitelja se izvede v sistemu in zato niso potrebni posegi na vaši napeljavi ali omrežju.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Da, tudi mi imamo takšno delitev, ampak le zaradi obračunavanja omrežnine. Do vključno odjemne skupine CDK8 ta delitev ne vpliva na ceno dobave zemeljskega plina. Za vse odjemne skupine do vključno CDK8 je cena zemeljskega plina enaka za celotno področje Republike Slovenije. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Vaš operater distribucijskega sistema je lastnik in upravljavec plinovodnega omrežja, na katerega je priključeno vaše odjemno mesto. Operater distribucijskega sistema je geografsko določen in ga ne morete izbirati. Vaš dobavitelj zemeljskega plina pa po tem plinovodnem omrežju dobavlja plin. Dobavitelja lahko prosto izbirate in ga tudi zamenjate. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Priključitev na plinovodno omrežje poteka v več korakih.

1. Najprej je potrebno operaterju distribucijkega sistema (ODS) posredovati vlogo za izdajo soglasja za priključitev (vloga je pri večini ODS objavljena na spletni strani). Če ni razlogov za zavrnitev ODS izda soglasje za priključitev in z vami sklene pogodbo o priključitvi.

2. Po sklenjeni pogodbi o priključitvi ODS izvede priključitev na plinovod (za sklenitev pogodbe o priključitvi morajo biti izpolnjeni vsi pogoji in poravnane denarne obveznosti).

3. Za dejanski priklop zemeljskega plina morate skleniti pogodbo o dobavi z zemeljskim plinom z nami oziroma z izbranim dobaviteljem.

4. Ko z vaše strani prejmemo podpisano pogodbeno dokumentacijo, jo posredujemo operaterju distribucijskega sistema, s katerim se dogovorite glede samega priklopa. 

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Pri GEN-I omogočamo sklenitev pogodbe na daljavo brez posebnih certifikatov, potrebujete le računalnik ali mobilni telefon, povezavo do interneta in elektronski naslov. Vso pogodbeno dokumentacijo vam pri sklenitvi pogodbe na daljavo pošljemo neposredno na vaš elektronski naslov, za podpis pa je potreben le klik na gumb v sporočilu. Po kliku vam na vaš elektronski naslov pošljemo izvod podpisane pogodbene dokumentacije, en izvod pa posredujemo operaterju distribucijskega sistema, ki skrbi za beleženje zamenjav in sprememb na merilnih mestih. Ko z njihove strani prejmemo odgovor, vas o tem obvestimo.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne
Scroll