Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

DOM / ZEMELJSKI PLIN / CENIKI IN AKCIJE

Ceniki in akcije

Preprosto ugodni plin 2024

Akcijski cenik zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce - velja za obstoječe in nove kupce od 1. 5. 2024 do 31. 12. 2024. Pristop k akcijskemu ceniku je mogoč do 31. 8. 2024. 

>Preverite
Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem, veljaven od 1. 11. 2023

Cenik velja za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8. Navedeni cenik od vključno 1. 11. 2023 do spremembe/preklica velja tudi kot ponudba za osnovno oskrbo gospodinjskih in skupnih gospodinjskih odjemalcev iz 80.b člena Zakona o oskrbi s plini (Ur.l.RS, št. 204/21 in 121/22; v nadaljevanju: ZOP).

>Preverite

CENIK NADOMESTNE OSKRBE

Velja od 28. 10. 2022 do spremembe

Cena zemeljskega plina za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem, malim poslovnim odjemalcem, skupnim gospodinjskim odjemalcem in zaščitenim odjemalcem iz 117. člena Zakona o oskrbi s plini (Ur. l. RS, št. 204/21 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZOP), ki so priključeni na distribucijski sistem in za katere so izpolnjeni vsi pogoji za nadomestno oskrbo po 18.a členu ZOP, se izračuna za pretekli mesec na podlagi naslednjega izračuna.

Cena zemeljskega plina za nadomestno oskrbo za posamezen obračunski mesec je izražena v €/kWh in se izračuna kot aritmetična sredina mejnih nakupnih cen zemeljskega plina vseh dni v tem mesecu, objavljenih na strani operaterja prenosnega sistema PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. (https://www.plinovodi.si/sl/obratovanje/trg-z-zemeljskim-plinom/izravnalni-trg-zemeljskega-plina/), povečana za 25 %.

 

Cena nadomestne oskrbe za oktober 2022 tako znaša 0,13107 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za november 2022 tako znaša 0,12859 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za december 2022 tako znaša 0,16933 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za januar 2023 tako znaša 0,09496 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za februar 2023 tako znaša 0,07791 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za marec 2023 tako znaša 0,06236 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za april 2023 tako znaša 0,05967 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za maj 2023 tako znaša 0,04926 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za junij 2023 tako znaša 0,04402 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za julij 2023 tako znaša 0,04489 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za avgust 2023 tako znaša 0,05011 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za september 2023 tako znaša 0,05111 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za oktober 2023 tako znaša 0,06206 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za november 2023 tako znaša 0,05883 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za december 2023 tako znaša 0,05116 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za januar 2024 tako znaša 0,04182 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za februar 2024 tako znaša 0,03748 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za marec 2024 tako znaša 0,03865 €/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za april 2024 tako znaša 0,04215 EUR/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za maj 2024 tako znaša 0,04403 EUR/kWh brez DDV.

Cena nadomestne oskrbe za junij 2024 tako znaša 0,05087 EUR/kWh brez DDV.

Prodajalec tako izračunano ceno zemeljskega plina v €/kWh za nadomestno oskrbo vsakokrat objavi na svoji spletni strani najkasneje v treh delovnih dneh tekočega meseca za dobave zemeljskega plina v preteklem mesecu.

Cena zemeljskega plina za nadomestno oskrbo ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV), trošarine na zemeljski plin, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stroškov za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, dodatkov in prispevkov k uporabi distribucijskih omrežij in morebitnih drugih javnih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. Stroški vseh teh postavk bremenijo odjemalca nadomestne oskrbe. Njihova sprememba ne pomeni spremembe cene zemeljskega plina za nadomestno oskrbo.

Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22 in nadaljnji) in Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 45/23) se za odjemalce nadomestne oskrbe, ki so do ukrepov po teh predpisih upravičeni, uporabljata neposredno.

Pojasnilo - stroški opominjanja in izterjave

GEN-I ne glede na določilo točke 3.7. Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki imajo odjemno mesto razvrščeno v odjemno skupino od vključno CDK1 do vključno CDK8, kupcem ne zaračunava stroškov opominjanja v primeru zamude pri plačilu računov za zemeljski plin, stroškov izterjave neporavnanih obveznosti oz. celotnega stroška teh storitev v primeru izvajanja le-teh s strani tretjih oseb (izvršitelji, odvetniki ipd.). Navedeno ne velja za stroške izvršilnega postopka, povrnitev katerih lahko kupcu na predlog prodajalca v uradnem postopku naloži sodišče glede na pravila veljavne zakonodaje.

SMS z oceno zadovoljstva

Po opravljenem klicu na brezplačno številko 080 15 58 klicatelj prejme brezplačno SMS sporočilo s pozivom za oceno zadovoljstva s storitvami GEN-I. Povratno poslano SMS sporočilo je plačljivo po veljavnem ceniku izbranega ponudnika mobilne telefonije.

Informacije o dajatvah, določenih s strani države (tarifah)

S klikom na posamezno dajatev boste usmerjeni na spletno stran, na kateri se nahaja akt, ki določa višino te dajatve.

  • Znesek za distribucijo (pavšal, poraba) in meritve: višina omrežnine je določena z aktom geografsko pristojnega operaterja distribucijskega sistema. Akte najdete TUKAJ.
  • Prispevek za PEU (prispevek za energetsko učinkovitost po 317. členu EZ-1)
  • Prispevek za SPTE in OVE (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije po 377. členu EZ-1)
  • Okoljska dajatev CO2
  • Trošarina

Ostale povezave in dokumenti

>Razlaga računa

>Arhiv

Pogosta vprašanja

Redni cenik velja do preklica oziroma uvedbe novega rednega cenika.  

Ne, pogodba za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce je brez vezave.

Ne, zamenjava dobavitelja je brezplačna. 

Ne. Ko pošljete podpisano pogodbo nazaj na GEN-I, je za vas stvar opravljena. Za vse postopke, prekinitve dosedanjih pogodb v vašem imenu brezplačno poskrbimo mi. 

Pri GEN-I omogočamo sklenitev pogodbe na daljavo brez posebnih certifikatov, potrebujete le računalnik ali mobilni telefon, povezavo do interneta in elektronski naslov. Vso pogodbeno dokumentacijo vam pri sklenitvi pogodbe na daljavo pošljemo neposredno na vaš elektronski naslov, za podpis pa je potreben le klik na gumb v sporočilu. Po kliku vam na vaš elektronski naslov pošljemo izvod podpisane pogodbene dokumentacije, en izvod pa posredujemo operaterju distribucijskega sistema, ki skrbi za beleženje zamenjav in sprememb na merilnih mestih. Ko z njihove strani prejmemo odgovor, vas o tem obvestimo.

Scroll