Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek - petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Pametna energija
DOM / ZEMELJSKI PLIN

Ceniki in akcije


Pojasnilo - stroški opominjanja in izterjave

GEN-I ne glede na določilo točke 3.7. Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki imajo odjemno mesto razvrščeno v odjemno skupino od vključno CDK1 do vključno CDK8, kupcem ne zaračunava stroškov opominjanja v primeru zamude pri plačilu računov za zemeljski plin, stroškov izterjave neporavnanih obveznosti oz. celotnega stroška teh storitev v primeru izvajanja le-teh s strani tretjih oseb (izvršitelji, odvetniki ipd.). Navedeno ne velja za stroške izvršilnega postopka, povrnitev katerih lahko kupcu na predlog prodajalca v uradnem postopku naloži sodišče glede na pravila veljavne zakonodaje.

SMS z oceno zadovoljstva

Po opravljenem klicu na brezplačno številko 080 15 58 klicatelj prejme brezplačno SMS sporočilo s pozivom za oceno zadovoljstva s storitvami GEN-I. Povratno poslano SMS sporočilo je plačljivo po veljavnem ceniku izbranega ponudnika mobilne telefonije.

Informacije o dajatvah, določenih s strani države (tarifah)

S klikom na posamezno dajatev boste usmerjeni na spletno stran, na kateri se nahaja akt, ki določa višino te dajatve.

  • Znesek za distribucijo (pavšal, poraba) in meritve: višina omrežnine je določena z aktom geografsko pristojnega operaterja distribucijskega sistema. Akte najdete TUKAJ.
  • Prispevek za PEU (prispevek za energetsko učinkovitost po 317. členu EZ-1)
  • Prispevek za SPTE in OVE (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije po 377. členu EZ-1)
  • Okoljska dajatev CO2
  • Trošarina

Ostale povezave in dokumenti

>Razlaga računa

>Arhiv

Pogosta vprašanja

Redni cenik velja do preklica oziroma uvedbe novega rednega cenika.  

Ne, pogodba za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce je brez vezave.

Ne, zamenjava dobavitelja je brezplačna. 

Ne. Ko pošljete podpisano pogodbo nazaj na GEN-I, je za vas stvar opravljena. Za vse postopke, prekinitve dosedanjih pogodb v vašem imenu brezplačno poskrbimo mi. 

Pri GEN-I omogočamo sklenitev pogodbe na daljavo brez posebnih certifikatov, potrebujete le računalnik ali mobilni telefon, povezavo do interneta in elektronski naslov. Vso pogodbeno dokumentacijo vam pri sklenitvi pogodbe na daljavo pošljemo neposredno na vaš elektronski naslov, za podpis pa je potreben le klik na gumb v sporočilu. Po kliku vam na vaš elektronski naslov pošljemo izvod podpisane pogodbene dokumentacije, en izvod pa posredujemo operaterju distribucijskega sistema, ki skrbi za beleženje zamenjav in sprememb na merilnih mestih. Ko z njihove strani prejmemo odgovor, vas o tem obvestimo.

Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll