Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Pametna energija
DOM / ZEMELJSKI PLIN / REDNI CENIK ZEMELJSKEGA PLINA ZA DOBAVO GOSPODINJSKIM ODJEMALCEM V ODJEMNIH SKUPINAH OD VKLJUČNO CDK1 DO VKLJUČNO CDK8 – JULIJ22

Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 – julij22

Cenik velja za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8, ki so novi kupci in od vključno 8. 7. 2022 dalje izrazijo interes za sklenitev pogodbe o dobavi zemeljskega plina gospodinjskemu odjemalcu ter jo v nadaljevanju sklenejo. Cenik od vključno 30. 9. 2022 do preklica velja tudi kot ponudba za osnovno oskrbo novih gospodinjskih in skupnih gospodinjskih odjemalcev iz 80.b člena Zakona o oskrbi s plini (Ur.l.RS, št. 204/21 in 121/22; v nadaljevanju: ZOP).

 

Obdobje veljavnosti cene* Cena brez DDV v €/kWh  Cena z 9,5 % DDV v €/kWh** Cena z 22 % DDV v €/kWh
od vključno 8. 7. 2022 0,08890 0,09735 0,10846

* Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države. Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 – julij22 velja od vključno 8. 7. 2022.
** V skladu z Zakonom o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (Ur. l. RS, št. 114/2022, z dne 31. 8. 2022) se DDV za dobave energenta (električne energije, zemeljskega plina) ter z dobavo povezane dajatve in prispevke v obdobju od 1. 9. 2022 do vključno 31. 5. 2023 obračunava in plačuje po davčni stopnji 9,5 %. Po izteku navedenega obdobja zakonsko znižane davčne stopnje velja davčna stopnja v višini 22 % oziroma zakonsko predpisana stopnja.

CENE NA PODLAGI UREDBE O DOLOČITVI CEN ZEMELJSKEGA
PLINA

Dne 22. 7. 2022 je pričela veljati Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22; v nadaljevanju: Uredba), ki med drugim določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce (v nadaljevanju: najvišja dovoljena cena zemeljskega plina).

Najvišja dovoljena cena zemeljskega plina, kot jo določa Uredba, se bo za potrebe obračuna porabljenega zemeljskega plina uporabljala neposredno na podlagi Uredbe za vse gospodinjske odjemalce oziroma kupce, za katere velja zgoraj navedeni cenik in ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Uredbo. Najvišja dovoljena cena zemeljskega plina po Uredbi se bo uporabljala od 1. 9. 2022 do predvidoma 31. 8. 2023. Cena po Uredbi v navedenem obdobju znaša za upravičene gospodinjske odjemalce/kupce 0,07300 €/kWh (brez DDV) ali 0,08906 €/kWh (z 22 % DDV) oz. v predvidenem obdobju od 1. 9. 2022 do vključno 31. 5. 2023, ko velja zakonsko začasna znižana stopnja DDV na 9,5 %, 0,07994 €/kWh (cena z 9,5 % DDV).

Dne 1. 11. 2022 je pričela veljati Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 138/22). Zgoraj navedena najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina se za potrebe obračuna porabljenega zemeljskega plina neposredno in pod enakimi pogoji od 1. 11. 2022 do predvidoma 31. 8. 2023 uporablja tudi za kupce, ki so gospodinjski in skupni gospodinjski odjemalci na osnovni oskrbi.

GEN-I, d.o.o., si pridržuje pravico do dopolnitve, spremembe ali popravka tega obvestila v primeru spremembe Uredbe.

 

 

Pojasnilo cen

Cene zemeljskega plina v ceniku ne vključujejo trošarine na zemeljski plin, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stroškov za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, dodatkov in prispevkov k uporabi distribucijskih omrežij in morebitnih drugih javnih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

S skupnim prihrankom
energije do popusta

Od oktobra 2022 do predvidoma oktobra 2023 bomo vsake tri mesece preverili, koliko energije ste v primerjavi z lanskim letom skupaj privarčevali naši gospodinjski odjemalci. V primeru prihrankov bomo vsem, ki izpolnjujete vnaprej določene pogoje, na računih odšteli pripadajoči znesek popusta. Pogoje, ki veljajo za pridobitev popusta, preberite tukaj.

Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll