Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

DOM / ZEMELJSKI PLIN / CENIKI IN AKCIJE / REDNI CENIK ZEMELJSKEGA PLINA ZA DOBAVO GOSPODINJSKIM ODJEMALCEM V ODJEMNIH SKUPINAH OD VKLJUČNO CDK1 DO VKLJUČNO CDK8 – JULIJ22

Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 – julij22

Cenik velja za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8, ki so novi kupci in od vključno 8. 7. 2022 dalje izrazijo interes za sklenitev pogodbe o dobavi zemeljskega plina gospodinjskemu odjemalcu ter jo v nadaljevanju sklenejo. Cenik od vključno 30. 9. 2022 do preklica velja tudi kot ponudba za osnovno oskrbo novih gospodinjskih in skupnih gospodinjskih odjemalcev iz 80.b člena Zakona o oskrbi s plini (Ur.l.RS, št. 204/21 in 121/22; v nadaljevanju: ZOP).

 

Obdobje veljavnosti cene* Cena brez DDV v €/kWh  Cena z 22% DDV v €/kWh
od vključno 8. 7. 2022 0,08890 0,10846

* Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države. Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 – julij22 velja od vključno 8. 7. 2022.

 

Navedeni cenik in cena veljata do vključno dne 31. 10. 2023. Več si lahko preberete tukaj.

CENE NA PODLAGI UREDBE O DOLOČITVI CEN ZEMELJSKEGA
PLINA

Dne 22. 7. 2022 je pričela veljati Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22; v nadaljevanju: Uredba), ki med drugim določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce (v nadaljevanju: najvišja dovoljena cena zemeljskega plina). Najvišje dovoljene cene zemeljskega plina po Uredbi se bodo uporabljale od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.

Po preteku navedenega obdobja se bo dne 1. 9. 2023 pričela uporabljati nova Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 45/23; v nadaljevanju obe uredbi skupaj: Uredbi), ki za gospodinjske odjemalce pod enakimi pogoji kot Uredba določa najvišjo dovoljeno ceno zemeljskega plina v obdobju od 1. 9. 2023 do predvidoma 31. 12. 2023.

Najvišje dovoljene cene zemeljskega plina, kot jih določata Uredbi, se bodo za potrebe obračuna porabljenega zemeljskega plina uporabljale neposredno na podlagi Uredb za vse gospodinjske odjemalce oziroma kupce, za katere velja zgoraj navedeni cenik in ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Uredbama. Cene zemeljskega plina po Uredbah v obdobju njune veljavnosti znašajo za upravičene gospodinjske odjemalce 0,07300 €/kWh (brez DDV) ali 0,08906 €/kWh (z 22 % DDV).

GEN-I, d.o.o., si pridržuje pravico do dopolnitve, spremembe ali popravka tega obvestila v primeru sprememb Uredb.

 

 

Pojasnilo cen

Cene zemeljskega plina v ceniku ne vključujejo trošarine na zemeljski plin, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stroškov za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, dodatkov in prispevkov k uporabi distribucijskih omrežij in morebitnih drugih javnih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

S skupnim prihrankom
energije do popusta

Od oktobra 2022 do predvidoma oktobra 2023 bomo vsake tri mesece preverili, koliko energije ste v primerjavi z lanskim letom skupaj privarčevali naši gospodinjski odjemalci. V primeru prihrankov bomo vsem, ki izpolnjujete vnaprej določene pogoje, na računih odšteli pripadajoči znesek popusta. Pogoje, ki veljajo za pridobitev popusta, preberite tukaj.

Pojasnilo stroškov opominjanja in izterjave

GEN-I ne glede na določilo točke 3.7. Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki imajo odjemno mesto razvrščeno v odjemno skupino od vključno CDK1 do vključno CDK8, kupcem ne zaračunava stroškov opominjanja v primeru zamude pri plačilu računov za zemeljski plin, stroškov izterjave neporavnanih obveznosti oz. celotnega stroška teh storitev v primeru njihovega izvajanja s strani tretjih oseb (izvršitelji, odvetniki ipd.). Navedeno ne velja za stroške izvršilnega postopka, povrnitev katerih lahko kupcu na predlog Prodajalca v uradnem postopku naloži sodišče glede na pravila veljavne zakonodaje.

 

Scroll