Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
DOM / ZEMELJSKI PLIN / CENIKI IN AKCIJE / REDNI CENIK ZEMELJSKEGA PLINA ZA DOBAVO GOSPODINJSKIM ODJEMALCEM, VELJAVEN OD 1. 11. 2022

Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem, veljaven od 1. 11. 2022

Cenik velja za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8, ki so do vključno 7. 7. 2022 izrazili interes za sklenitev pogodbe o dobavi zemeljskega plina gospodinjskemu odjemalcu ter jo v nadaljevanju sklenili. Navedena ponudba in cenik veljata za individualno (samostojno) oskrbo gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina, ne pa tudi za oskrbo skupnih delov večstanovanjskih stavb z zemeljskim plinom.

Cena zemeljskega plina, veljavna od 1. 11. 2022

S 1. 11. 2022 stopi v veljavo nova cena zemeljskega plina na Rednem ceniku za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem. Obvestilo v zvezi z uveljavitvijo nove cene najdete tukaj

Obdobje veljavnosti cene* Cena brez DDV v €/kWhV Cena z 22 % DDV v €/kWh
od 1. 11. 2022 dalje 0,07300 0,08906

* Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine in drugih postavk, predpisanih s strani države.

 

Pojasnilo cen

Cene zemeljskega plina v ceniku ne vključujejo trošarine na zemeljski plin, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stroškov za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, dodatkov in prispevkov k uporabi distribucijskih omrežij in morebitnih drugih javnih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

S skupnim prihrankom
energije do popusta

Od oktobra 2022 do predvidoma oktobra 2023 bomo vsake tri mesece preverili, koliko energije ste v primerjavi z lanskim letom skupaj privarčevali naši gospodinjski odjemalci. V primeru prihrankov bomo vsem, ki izpolnjujete vnaprej določene pogoje, na računih odšteli pripadajoči znesek popusta. Pogoje, ki veljajo za pridobitev popusta, preberite tukaj.

Scroll