Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

DOM / ZEMELJSKI PLIN / CENIKI IN AKCIJE / REDNI CENIK ZEMELJSKEGA PLINA ZA DOBAVO GOSPODINJSKIM ODJEMALCEM, VELJAVEN OD 1. 11. 2023

Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem, veljaven od 1. 11. 2023

Cenik velja za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8. Navedeni cenik od vključno 1. 11. 2023 do spremembe/preklica velja tudi kot ponudba za osnovno oskrbo gospodinjskih in skupnih gospodinjskih odjemalcev iz 80.b člena Zakona o oskrbi s plini (Ur.l.RS, št. 204/21 in 121/22; v nadaljevanju: ZOP).

 

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22% DDV v €/kWh
od 1. 11. 2023 dalje do spremembe/preklica 0,05840  0,07125

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

 

Obvestilo o uveljavitvi cenika je dostopno tukaj.

 

 

Pojasnilo cen

Cene zemeljskega plina v ceniku ne vključujejo trošarine na zemeljski plin, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stroškov za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, dodatkov in prispevkov k uporabi distribucijskih omrežij in morebitnih drugih javnih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

 

Pojasnilo stroškov opominjanja in izterjave

GEN-I ne glede na določilo točke 3.7. Splošnih pogojev za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki imajo odjemno mesto razvrščeno v odjemno skupino od vključno CDK1 do vključno CDK8, kupcem ne zaračunava stroškov opominjanja v primeru zamude pri plačilu računov za zemeljski plin, stroškov izterjave neporavnanih obveznosti oz. celotnega stroška teh storitev v primeru njihovega izvajanja s strani tretjih oseb (izvršitelji, odvetniki ipd.). Navedeno ne velja za stroške izvršilnega postopka, povrnitev katerih lahko kupcu na predlog Prodajalca v uradnem postopku naloži sodišče glede na pravila veljavne zakonodaje.

 

Scroll