Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

Nova cena tarife za samooskrbo za male poslovne odjemalce

08. 12. 2023

S 1. 1. 2024 stopijo v veljavo sprememba cene tarife električne energije na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo malih poslovnih odjemalcev, sprememba cene mesečnega nadomestila in upoštevanje znižanega mesečnega nadomestila ob koriščenju EKO popusta za prejemanje računa v elektronski obliki, če se odločite za prejemanje računa v elektronski obliki.

Od vključno 1. 1. 2024 dalje do spremembe/preklica bo nova cena tarife električne energije znašala: ET: 0,14500 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,17690 €/kWh (cena z 22 % DDV), cena mesečnega nadomestila pa 1,99 €/merilno mesto/mesec (cena brez DDV) oz. 2,43 €/merilno mesto/mesec (cena z 22 % DDV). Od vključno 1. 1. 2024 dalje vam bomo v okviru navedenega rednega cenika upoštevali tudi EKO popust za prejemanje računa v elektronski obliki, če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki, s čimer si boste lahko znižali strošek mesečnega nadomestila, ki bo v tem primeru znašal 0,99 €/merilno/mesto/mesec (cena brez DDV) oz. 1,21 €/merilno mesto/mesec (cena z 22% DDV).

Uveljavitev novih cen lahko pomeni povišanje plačila za električno energijo za male poslovne odjemalce, vključene v samooskrbo, ki jim bo dobavitelj GEN-I, d.o.o., na dan 1. 1. 2024 in po tem datumu dobavljal električno energijo po navedenem ceniku (tudi npr. po izteku veljavnosti cen, dogovorjenih z dodatkom k pogodbi).

Skladno z veljavnimi Splošnimi pogoji za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem (v nadaljevanju: Splošni pogoji) imajo slednji pravico, da v roku enega meseca po uveljavitvi novih cen pisno odstopijo od sklenjene/ih pogodb/e o dobavi električne energije in samooskrbi malega poslovnega odjemalca z električno energijo brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. Pisni odstop se lahko poda na elektronski/poštni naslov dobavitelja. V tem primeru mora mali poslovni odjemalec, vključen v samooskrbo, izvesti postopek menjave dobavitelja v prvem možnem roku, ko je to mogoče skladno s predpisi, pri čemer dobavitelj GEN-I, d.o.o., te menjave za odjemalca ne ureja. Dobavitelj odjemalcu vse do formalne zamenjave dobavitelja zaračunava električno energijo po novih cenah. Odjemalec mora v primeru odstopa od pogodbe dobavitelju poravnati vse do tedaj neporavnane finančne obveznosti.

Upoštevaje zakonske zahteve in določila navedenih Splošnih pogojev, bodo mali poslovni odjemalci, vključeni v samooskrbo, obveščeni o datumu uveljavitve spremembe cen oz. cenika ter o pravici do odstopa neposredno z obvestilom na računih oz. ločenim dopisom, kar velja kot dodatek k sklenjeni pogodbi o dobavi električne energije in je pravno zavezujoče.

Cenik in ostale informacije so dostopni tukaj.

Novice

05. 07. 2024
Omrežnina 2024: Spremembe, ki jih prinaša nov način obračunavanja omrežnine

Preberite, katere ključne spremembe prinaša nov način obračunavanja omrežnine in kako se bo zaradi tega spremenil vaš račun za električno energijo.

>Preberite več
04. 07. 2024
Lokalne sončne skupnosti – rešitev, kjer zmagujejo vsi

Lokalne sončne skupnosti prinašajo v časih, ko energetski trg pretresajo številne spremembe, povsem novo rešitev obvladovanja stroškov električne energije.

>Preberite več
28. 06. 2024
Podaljšanje roka za prijavo na Trajnostni razpis

Organizacije lahko oddajo prijavo na trajnostni razpis do 10. 7. 2024.

>Preberite več
Scroll