Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek - petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Pametna energija
PODJETJA / ELEKTRIČNA ENERGIJA

Redni cenik električne energije za samooskrbo malih poslovnih odjemalcev

Izkoristite sončno energijo za energetsko neodvisnost. S tem si zagotovite stroškovno in okolju prijazno oskrbo z električno energijo.

Cena tarife električne energije, veljavna od 1. 8. 2022 do 31. 10. 2022

Cenik samooskrba (€/kWh)* brez DDV z 9,5 % DDV** z 22 % DDV
Enotna tarifa (ET) 0,07999 0,08759 0,09759
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* 0,95 - 1,16

* Od 1. 1. 2021 naprej vsem odjemalcem na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev dobavljamo elektriko iz 100 % sončne energije. Cenik velja od 1. 5. 2017 dalje in velja do začetka veljave novega rednega cenika. Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I.
** V skladu z Zakonom o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (Ur. l. RS, št. 114/2022, z dne 31. 8. 2022) se DDV za dobave energenta (električne energije, zemeljskega plina) ter z dobavo povezane dajatve in prispevke v obdobju od 1. 9. 2022 do vključno 31. 5. 2023 obračunava in plačuje po davčni stopnji 9,5 %. Po izteku navedenega obdobja zakonsko znižane davčne stopnje velja davčna stopnja v višini 22 % oziroma zakonsko predpisana stopnja.

 

 

Nova cena tarife električne energije, veljavna od 1. 11. 2022

S 1. 11. 2022 stopi v veljavo nova cena tarife električne energije na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo malih poslovnih odjemalcev. Obvestilo v zvezi z uveljavitvijo nove cene najdete tukaj

Cenik samooskrba (€/kWh)* brez DDV z 9,5 % DDV** z 22 % DDV
Enotna tarifa (ET) 0,12400 0,13578 0,15128
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* 0,95 - 1,16

* Od 1. 1. 2021 naprej vsem odjemalcem na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev dobavljamo elektriko iz 100 % sončne energije. Cenik velja od 1. 11. 2022 dalje in velja do začetka veljave novega rednega cenika. Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I.

 

Pojasnilo tarif

Cene tarif na vseh cenikih, objavljenih na tej strani, ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Čas trajanja posamezne tarifne postavke VT, MT in ET je opredeljen v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo.

 

Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll