Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

PODJETJA / ELEKTRIČNA ENERGIJA / CENIKI IN AKCIJE / REDNI CENIK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA MALE POSLOVNE ODJEMALCE

Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce

Redni cenik za male poslovne odjemalce z možnostjo izbire vira brezogljične elektrike in prihranki z izbiro računa v elektronski obliki.

Vsakokrat veljavni Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce je sestavni del pogodbe o dobavi električne energije za male poslovne odjemalce. Sklenitev te pogodbe je na voljo za merilna mesta odjemalcev na nizki napetosti, ki niso gospodinjski odjemalci in imajo priključno moč manjšo od 43 kW.


Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

 

Cene tarif električne energije, veljavne od 1. 1. 2024

S 1. 1. 2024 stopijo v veljavo nove cene tarif električne energije na preimenovanem Rednem ceniku električne energije za male poslovne odjemalce. Obvestilo o uveljavitvi spremembe cenika in novih cen tarif najdete tukaj.

Redne cene po tarifah (€/kWh)* brez DDV z 22% DDV
Višja tarifa (VT) 0,15350 0,18727
Manjša tarifa (MT) 0,13650 0,16653
Enotna tarifa (ET) 0,14500 0,17690
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* brez DDV z 22% DDV
Mesečno nadomestilo* 1,99 2,43
Znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta* 0,99 1,21

*Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I.

Izbira vira energije

Pri GEN-I vam dobavljamo izključno elektriko brez CO2. Naša prva izbira med viri je 100 % sončna energija, vi pa se lahko odločite tudi za vodno ali brezogljično jedrsko energijo. Za posamezno merilno mesto je mogoče izbrati le en vir energije.

 

Cena dodatka za izbiro vira energije brez DDV z 22% DDV
100% Sonce*** (€/merilno mesto/mesec) 0,82 1,00
100% Voda*** (€/merilno mesto/mesec) 0,82 1,00
100% Jedrska energija (€/merilno mesto/mesec) 0,00 0,00

*** Cena za 100 % Sonce in 100 % Vodo velja od 1. 4. 2021 dalje. Navedene cene veljajo do spremembe.

 

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki

Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun v portal Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo vsak mesec priznali EKO popust v višini 1,00 EUR brez DDV (1,22 EUR z 22 % DDV) in vam tako za polovico znižali strošek mesečnega nadomestila. 

Pojasnilo tarif

Cene tarif na vseh cenikih, objavljenih na tej strani, ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Čas trajanja posamezne tarifne postavke VT, MT in ET je opredeljeno v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo.

Scroll