Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

Nove cene tarif električne energije za gospodinjske odjemalce

27. 11. 2023

S 1. 1. 2024 se spreminjajo cene tarif električne energije in pogoji na rednem ceniku za gospodinjske odjemalce z nazivom Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce, kot je pojasnjeno v nadaljevanju. Ta cenik bo obenem nadomestil Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce – julij22 in Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce – novi, ki z 31. 12. 2023 prenehata veljati in se uporabljati. Z 31. 12. 2023 preneha veljati in se uporabljati tudi Cenik električne energije za gospodinjske odjemalce, ki so v poplavah utrpeli škodo, ki velja za gospodinjske odjemalce, ki so bili prizadeti v poplavah in zemeljskih plazovih iz avgusta 2023 na podlagi druge in tretje alineje drugega odstavka 113. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 97/23). Z 31. 12. 2023 se tudi iztečejo cene tarif električne energije z akcijskega cenika Sonce za toplotne črpalke.

Navedeno pomeni, da se bo vsem gospodinjskim odjemalcem, za katere trenutno veljajo zgoraj navedeni ceniki, električna energija od vključno 1. 1. 2024 dalje dobavljala po Rednem ceniku električne energije za gospodinjske odjemalce, ki bo za vse gospodinjske odjemalce veljal od 1. 1. 2024 dalje do preklica/spremembe. Cene tarif za dobavo električne energije po Rednem ceniku električne energije za gospodinjske odjemalce znašajo za VT: 0,16290 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,19874 €/kWh (cena z 22% DDV), MT: 0,14490 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,17678 €/kWh (cena z 22% DDV) in ET: 0,15390 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,18776 €/kWh (cena z 22% DDV), in sicer od 1. 1. 2024 do preklica/spremembe.

Cene mesečnega nadomestila, znižanega mesečnega nadomestila ob koriščenju EKO popusta za prejemanje računa v elektronski obliki in dodatki na izbiro vira energije po Rednem ceniku električne energije za gospodinjske odjemalce ostajajo nespremenjeni.

Kupce, za katere velja akcijski cenik Sonce za toplotne črpalke, posebej obveščamo, da jim bomo v okviru uveljavitve novega cenika po novem zaračunavali še strošek mesečnega nadomestila v višini 1,99 EUR/merilno mesto/mesec (cena brez DDV) oz. 2,43 EUR/merilno mesto/mesec (cena z 22% DDV) ali znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta za prejemanje računa v elektronski obliki v višini 0,99 EUR/merilno mesto/mesec (cena brez DDV) oz. 1,21 EUR/merilno mesto/mesec (cena z 22% DDV), poleg obstoječega dodatka za izbiro vira energije.

Uveljavitev novih cen tarif lahko pomeni povišanje plačila za električno energijo za gospodinjske odjemalce, ki jim bo dobavitelj na dan 1. 1. 2024 in po tem datumu dobavljal električno energijo po Rednem ceniku električne energije za gospodinjske odjemalce.

Skladno z veljavnimi Splošnimi pogoji za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju: Splošni pogoji) imajo slednji pravico, da v roku enega meseca po uveljavitvi novih cen tarif pisno odstopijo od sklenjene/ih pogodb/e o dobavi električne energije brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. Pisni odstop se lahko poda na elektronski/poštni naslov dobavitelja. V tem primeru mora gospodinjski odjemalec izvesti postopek menjave dobavitelja v prvem možnem roku, ko je to mogoče skladno s predpisi, pri čemer dobavitelj GEN-I, d.o.o., te menjave za odjemalca ne ureja. Dobavitelj odjemalcu vse do formalne zamenjave dobavitelja zaračunava električno energijo po novem ceniku. Odjemalec mora v primeru odstopa od pogodbe dobavitelju poravnati vse do tedaj neporavnane finančne obveznosti.

Upoštevaje zakonske zahteve in določila navedenih Splošnih pogojev, so bili gospodinjski odjemalci električne energije obveščeni o datumu uveljavitve spremembe cen tarif oz. cenika in pravici do odstopa neposredno z dopisom, kar velja kot dodatek k sklenjeni pogodbi o dobavi električne energije in je pravno zavezujoče.

Cenik in ostale informacije so dostopni tukaj.

Novice

05. 07. 2024
Omrežnina 2024: Spremembe, ki jih prinaša nov način obračunavanja omrežnine

Preberite, katere ključne spremembe prinaša nov način obračunavanja omrežnine in kako se bo zaradi tega spremenil vaš račun za električno energijo.

>Preberite več
04. 07. 2024
Lokalne sončne skupnosti – rešitev, kjer zmagujejo vsi

Lokalne sončne skupnosti prinašajo v časih, ko energetski trg pretresajo številne spremembe, povsem novo rešitev obvladovanja stroškov električne energije.

>Preberite več
28. 06. 2024
Podaljšanje roka za prijavo na Trajnostni razpis

Organizacije lahko oddajo prijavo na trajnostni razpis do 10. 7. 2024.

>Preberite več
Scroll