Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto

Nove cene tarif električne energije za male poslovne odjemalce

08. 12. 2023

S 1. 1. 2024 se redni cenik za male poslovne odjemalce Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce, veljaven od 1. 11. 2022 preimenuje v redni cenik Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce, ki velja od 1. 1. 2024 do spremembe/preklica za vse male poslovne odjemalce. Ta cenik bo obenem nadomestil redni cenik za male poslovne odjemalce Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce – julij22, ki z navedenim dnem preneha veljati in se uporabljati. Na novem rednem ceniku Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce se spremenijo tudi cene tarif električne energije na način, kot je opredeljeno v nadaljevanju.

Navedeno pomeni, da se bo vsem malim poslovnim odjemalcem, za katere trenutno veljata Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce – julij22 in Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce, veljaven od 1. 11. 2022, električna energija od vključno 1. 1. 2024 dalje dobavljala po rednem ceniku Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce, ki bo veljal od 1. 1. 2024 dalje do preklica/spremembe. Cene tarif za dobavo električne energije po rednem ceniku Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce znašajo za VT: 0,15350 €/kWh (cena brez DDV) oz.0,18727 €/kWh (cena z 22% DDV), MT: 0,13650 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,16653 €/kWh (cena z 22% DDV) in ET: 0,14500 €/kWh (cena brez DDV) oz.0,17690 €/kWh (cena z 22% DDV), in sicer od 1. 1. 2024 do spremembe/preklica.

Cene mesečnega nadomestila, znižanega mesečnega nadomestila ob koriščenju EKO popusta za prejemanje računa v elektronski obliki in dodatka na izbiro vira energije po ceniku Rednem ceniku električne energije za male poslovne odjemalce ostajajo nespremenjeni.

Uveljavitev novih cen tarif lahko pomeni povišanje plačila za električno energijo za male poslovne odjemalce, ki jim bo dobavitelj na dan 1. 1. 2024 in po tem datumu dobavljal električno energijo po Rednem ceniku električne energije za male poslovne odjemalce.

Skladno z veljavnimi Splošnimi pogoji za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem (v nadaljevanju: Splošni pogoji) imajo slednji pravico, da v roku enega meseca po uveljavitvi novih cen tarif pisno odstopijo od sklenjene/ih pogodb/e o dobavi električne energije brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. Pisni odstop se lahko poda na elektronski/poštni naslov dobavitelja. V tem primeru mora mali poslovni odjemalec izvesti postopek menjave dobavitelja v prvem možnem roku, ko je to mogoče skladno s predpisi, pri čemer dobavitelj GEN-I, d.o.o., te menjave za odjemalca ne ureja. Dobavitelj odjemalcu vse do formalne zamenjave dobavitelja zaračunava električno energijo po novem ceniku. Odjemalec mora v primeru odstopa od pogodbe dobavitelju poravnati vse do tedaj neporavnane finančne obveznosti.

Upoštevaje zakonske zahteve in določila navedenih Splošnih pogojev, bodo mali poslovni odjemalci električne energije obveščeni o datumu uveljavitve spremembe cen tarif oz. cenika ter o pravici do odstopa neposredno z dopisom, kar velja kot dodatek k sklenjeni pogodbi o dobavi električne energije in je pravno zavezujoče.

Cenik in ostale informacije so dostopni tukaj.

Novice

vasa-nova-samooskrbna-resitev 12. 02. 2024
Vaša nova samooskrbna rešitev

Izkoristite prednosti našega inovativnega modela odkupa viškov v obliki dobropisa.

>Preberite več
05. 02. 2024
Obvestilo o spremembah splošnih pogojev

S 1. 4. 2024 stopi v veljavo sprememba Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo električne energija gospodinjskim odjemalcem.

>Preberite več
15. 01. 2024
Podaljšanje pristopa k akciji Zagotovljena cena električne energije do 31. 12. 2026

Mali poslovni odjemalci lahko k akcijskemu ceniku Zagotovljena cena električne energije do 31. 12. 2026 pristopijo vse do 15. 2. 2024.

>Preberite več
Scroll