Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Pametna energija

Obvestilo o spremembi (cene tarif električne energije akcijskega cenika) Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Sonce za toplotne črpalke«

28. 06. 2022

S 1. 8. 2022 stopi v veljavo sprememba Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Sonce za toplotne črpalke« (v nadaljevanju: SP akcije), ki se nanaša na spremembo cen tarif električne energije akcijskega cenika te akcije, določenega v SP akcije. V SP akcije se v tč. 4 (Vsebina akcije in način upoštevanja ugodnosti) v tabeli pod naslovom Akcijski cenik »Sonce za toplotne črpalke« obstoječe cene tarif električne energije (VT, MT, ET) nadomestijo s cenami: VT: 0,08290 eur/kWh, MT: 0,05590 eur/kWh, ET: 0,07790 eur/kWh (cene brez DDV) oz. VT: 0,10114 eur/kWh, MT: 0,06820 eur/kWh, ET: 0,09504 eur/kWh (cene z 22 % DDV). Cena dodatka za izbiro vira energije 100 % Sonce (€/mesec/MM) ostaja nespremenjena. Prav tako ostaja nespremenjen EKO popust za prejemanje računa v elektronski obliki.

S 1. 8. 2022 stopi v veljavo sprememba Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Sonce za toplotne črpalke« (v nadaljevanju: SP akcije), ki se nanaša na spremembo cen tarif električne energije akcijskega cenika te akcije, določenega v SP akcije. V SP akcije se v tč. 4 (Vsebina akcije in način upoštevanja ugodnosti) v tabeli pod naslovom Akcijski cenik »Sonce za toplotne črpalke« obstoječe cene tarif električne energije (VT, MT, ET) nadomestijo s cenami: VT: 0,08290 eur/kWh, MT: 0,05590 eur/kWh, ET: 0,07790 eur/kWh (cene brez DDV) oz. VT: 0,10114 eur/kWh, MT: 0,06820 eur/kWh, ET: 0,09504 eur/kWh (cene z 22 % DDV). Cena dodatka za izbiro vira energije 100 % Sonce (€/mesec/MM) ostaja nespremenjena. Prav tako ostaja nespremenjen EKO popust za prejemanje računa v elektronski obliki.

Upoštevaje zakonske zahteve, so bili kupci obveščeni o spremembah in datumu uveljavitve sprememb SP akcije ter pravici do odstopa neposredno z obvestilom na hrbtni strani računa za električno energijo oz. z ločenim dopisom po pošti/elektronski pošti, kar velja kot dodatek k pogodbi in je pravno zavezujoče.

Sprememba cenika z novimi cenami tarif je dostopna tukaj.

Novice

27. 03. 2023
Že 15. smo se srečali s poslovnimi partnerji

Za naše največje odjemalce električne energije že petnajst let zapored organiziramo letno srečanje, na katerem se ozremo v preteklo leto in partnerje seznanimo z najnovejšimi podatki in informacijami, ki vplivajo na zakup energentov. 

>Preberite več
07. 03. 2023
Obvestilo v zvezi s spremembo splošnih pogodbenih pogojev

S 1. 5. 2023 začneta veljati naslednji spremembi Splošnih pogojev družbe GEN-I za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8.

>Preberite več
31. 01. 2023
Znani so prvi prihranki za varčevanje z energijo

Skupaj z našimi zvestimi gospodinjskimi odjemalci smo zmanjšali porabo električne energije za 3 % in zemeljskega plina za 22 %.

>Preberite več
Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll