Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

DOM / ELEKTRIČNA ENERGIJA / CENIKI IN AKCIJE / AKCIJA »SONCE ZA TOPLOTNE ČRPALKE«

Akcija »Sonce za toplotne črpalke«

Akcija »Sonce za toplotne črpalke« je zaključena. To pomeni, da od vključno 3. 3. 2022 dalje pristop k akciji »Sonce za toplotne črpalke« ni več mogoč. Z 31. 12. 2023 pa se iztečejo tudi akcijske cene iz cenika Sonce za toplotne črpalke.

Obvestilo o izteku akcijskih cen iz cenika Sonce za toplotne črpalke.

Skladno z določili 2. točke Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji Sonce za toplotne črpalke z dne 5. 12. 2020 se z dnem 31. 12. 2023 iztečejo cene tarif električne energije z akcijskega cenika Sonce za toplotne črpalke. To pomeni, da bo prodajalec kupcem, ki jim dobavlja električno energijo po akcijskem ceniku Sonce za toplotne črpalke, ki velja do vključno 31. 12. 2023, od dne 1. 1. 2024 dalje do preklica/spremembe električno energijo dobavljal po vsakokrat veljavnem rednem ceniku prodajalca skladno s Splošnimi pogoji.

Vsakokrat veljavni redni cenik je objavljen na spletni strani prodajalca.

Obvestilo kupcem v zvezi z iztekom akcijskih cen in uveljavitvi sprememb rednega cenika ter novih cen tarif, ki veljajo od 1. 1. 2024 dalje do spremembe/preklica, je dostopno tukaj.

GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
Krško, dne 27. 11. 2023


Obvestilo o zaključku akcije »Sonce za toplotne črpalke«

Skladno z 2. točko Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Sonce za toplotne črpalke« z dne 5. 12. 2020, se z dnem 2. 3. 2022 akcija »Sonce za toplotne črpalke« zaključuje. To pomeni, da od vključno 3. 3. 2022 dalje pristop k akciji »Sonce za toplotne črpalke« ni več mogoč.

Kupcem, ki so do vključno 2. 3. 2022 pravilno pristopili k navedeni akciji in izpolnjujejo vse akcijske pogoje, se bo električna energija tudi po 2. 3. 2022 obračunavala po akcijskem ceniku »Sonce za toplotne črpalke« vse do morebitnih sprememb, ki bodo sprejete skladno s pogoji te akcijske ponudbe.  

GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.  
Krško, dne 2. 3. 2022

 

Nove cene tarif električne energije, veljavne od 1. 1. 2023

S 1. 1. 2023 stopijo v veljavo nove cene tarif električne energije na akcijskem ceniku »Sonce za toplotne črpalke«. Obvestilo v zvezi z uveljavitvijo novih cen najdete tukaj

Akcijske cene tarif (€/kWh)* brez DDV z 22% DDV
Višja tarifa (VT) 0,11800 0,14396
Manjša tarifa (MT) 0,08200 0,10004
Enotna tarifa (ET) 0,09800 0,11956

* Cene tarif veljajo od vključno 1. 1. 2023.

 

 

Cene tarif električne energije, veljavne od 1. 8. 2022 do 31. 12. 2022

Akcijske cene tarif (€/kWh) brez DDV z 22% DDV
Višja tarifa (VT) 0,08290 0,10114
Manjša tarifa (MT) 0,05590 0,06820
Enotna tarifa (ET)  0,07790 0,09504

 

Izbira vira energije

V akciji »Sonce za toplotne črpalke« vam bomo dobavljali izključno elektriko brez CO2. Naša prva izbira med viri je 100% sončna energija, ki vam jo bomo do 1. 4. 2021 dobavljali brez doplačila. Vi pa se lahko odločite tudi za drug vir brezogljične energije. Za posamezno merilno mesto je mogoče izbrati le en vir energije.

 

Redne cene po tarifah* brez DDV z 22% DDV
100 % Sonce** (€/merilno mesto/mesec) 0,82 1,00
100 % Voda** (€/merilno mesto/mesec) 0,82 1,00
100 % Jedrska energija (€/merilno mesto/mesec) 0,00 0,00

* Cena za 100 % Sonce in 100 % Vodo velja od 1. 4. 2021 dalje.

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki

Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun v portal Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo vsak mesec priznali EKO popust v višini 1,00 € brez DDV (1,22 € z 22 % DDV).

S skupnim prihrankom
energije do popusta

Od oktobra 2022 do predvidoma oktobra 2023 bomo vsake tri mesece preverili, koliko energije ste v primerjavi z lanskim letom skupaj privarčevali naši gospodinjski odjemalci. V primeru prihrankov bomo vsem, ki izpolnjujete vnaprej določene pogoje, na računih odšteli pripadajoči znesek popusta. Pogoje, ki veljajo za pridobitev popusta, preberite tukaj.

Pojasnilo tarif

Cene tarif na vseh cenikih, objavljenih na tej strani, ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Čas trajanja posamezne tarifne postavke VT, MT in ET je opredeljen v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo.

Scroll