Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

PODJETJA / ZEMELJSKI PLIN / CENIKI IN AKCIJE / REDNI CENIK DOBAVE ZEMELJSKEGA PLINA ZA POSLOVNE ODJEMALCE V ODJEMNIH SKUPINAH OD VKLJUČNO CDK1 DO VKLJUČNO CDK8 – JULIJ22

Redni cenik dobave zemeljskega plina za poslovne odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 – julij22

Velja za nove kupce – poslovne odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8, ki od vključno 8. 7. 2022 dalje izrazijo interes za sklenitev pogodbe o dobavi zemeljskega plina in v nadaljevanju sklenejo pogodbo. Cenik od vključno 30. 9. 2022 do preklica velja tudi kot ponudba za osnovno oskrbo iz 80.b člena Zakona o oskrbi s plini (Ur.l.RS, št. 204/21 in 121/22; v nadaljevanju: ZOP) za nove kupce - male poslovne odjemalce kot jih določa ZOP.

 

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/kWh  Cena z 22% DDV v €/kWh 
od vključno 8. 7. 2022 dalje 0,08890 0,10846 

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine in drugih postavk, predpisanih s strani države.

 

Navedeni cenik in cena veljata do vključno dne 31. 10. 2023. Več si lahko preberete tukaj.

CENE NA PODLAGI UREDBE O DOLOČITVI CEN ZEMELJSKEGA
PLINA

Dne 22. 7. 2022 je pričela veljati Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22; v nadaljevanju: Uredba), ki med drugim določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina za male poslovne odjemalce (v nadaljevanju: najvišja dovoljena cena zemeljskega plina). Najvišje dovoljene cene po Uredbi se bodo uporabljale od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.

Po preteku navedenega obdobja se bo 1. 9. 2023 začela uporabljati nova Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 45/23; v nadaljevanju: Uredba 2023, oziroma obe uredbi skupaj: Uredbi), ki za obdobje od 1. 9. 2023 do predvidoma 31. 12. 2023 podaljšuje veljavnost najvišje dovoljene drobnoprodajne cene zemeljskega plina za upravičene odjemalce.

Najvišja dovoljena cena zemeljskega plina, kot jo določata Uredbi, se bo za potrebe obračuna porabljenega zemeljskega plina uporabljala neposredno na podlagi Uredb za vse odjemalce oziroma kupce, za katere velja zgoraj navedeni cenik in ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Uredbama. Cene po Uredbah v obdobju njune veljavnosti znašajo za upravičene odjemalce 0,07900 €/kWh (brez DDV) ali 0,09638 €/kWh (z 22 % DDV).

GEN-I, d.o.o. si pridržuje pravico do dopolnitve, spremembe ali popravka tega obvestila v primeru spremembe Uredb.

 

Pojasnilo cen

Cene zemeljskega plina v ceniku ne vključujejo trošarine na zemeljski plin, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stroškov za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, dodatkov in prispevkov k uporabi distribucijskih omrežij in morebitnih drugih javnih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Scroll