Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
PODJETJA / ZEMELJSKI PLIN / CENIKI IN AKCIJE / REDNI CENIK DOBAVE ZEMELJSKEGA PLINA ZA POSLOVNE ODJEMALCE, VELJAVEN OD 1. 11. 2022

Redni cenik dobave zemeljskega plina za poslovne odjemalce, veljaven od 1. 11. 2022

Velja za poslovne odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8, ki so do vključno 7. 7. 2022 izrazili interes za sklenitev pogodbe o dobavi zemeljskega plina in v nadaljevanju sklenili pogodbo.

Cena zemeljskega plina, veljavna od 1. 11. 2022

S 1. 11. 2022 stopi v veljavo nova cena zemeljskega plina na Rednem ceniku dobave zemeljskega plina za poslovne odjemalce. Obvestilo v zvezi z uveljavitvijo nove cene najdete tukaj

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22% DDV v €/kWh
od vključno 1. 11. 2022 dalje 0,07900 0,09638

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine in drugih postavk, predpisanih s strani države.

 

Navedeni cenik in cena veljata do vključno dne 31. 10. 2023. Več si lahko preberete tukaj.

Pojasnilo cen

Cene zemeljskega plina v ceniku ne vključujejo trošarine na zemeljski plin, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stroškov za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, dodatkov in prispevkov k uporabi distribucijskih omrežij in morebitnih drugih javnih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Scroll