Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto

Obvestilo o regulaciji cen električne energije in oprostitvi plačila prispevka OVE in SPTE

27. 11. 2023

V veljavo stopata Uredba, po kateri bo 90 % porabljenih mesečnih količin električne energije ostalo reguliranih, preostalih 10 % bo poračunanih po ceniku, in Uredba o oprostitvi plačevanja prispevka OVE in SPTE.

 

Obvestilo o pričetku neposredne uporabe cen električne energije na podlagi Uredbe o določitvi cen električne energije v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

Obvestilo z dne 27. 11. 2023

S 1. 1. 2024 stopi v veljavo nova Uredba o določitvi cene električne energije (Uradni list RS, št. 107/2023; v nadaljevanju Uredba), ki med drugim določa najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce, in sicer za 90 % dejanske mesečne porabe gospodinjskega odjemalca za vsako tarifo posebej v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, preostalih 10 % dejanske mesečne porabe se gospodinjskemu odjemalcu v tem obdobju obračuna po ceni iz pogodbe o dobavi električne energije oz. vsakokrat veljavnem ceniku

Najvišje dovoljene maloprodajne cene električne energije po Uredbi se za 90 % dejanske mesečne porabe gospodinjskega odjemalca in gospodinjskega odjemalca, vključenega v sistem samooskrbe, ki v času veljavnosti Uredbe izpolnjuje pogoje iz Uredbe in za katerega veljata Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce in/ali Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev, veljavna od 1. 1. 2024 (oz. vsakokrat veljaven redni cenik za gospodinjske odjemalce ali za gospodinjske odjemalce, vključene v sistem samooskrbe), za potrebe obračuna porabljene električne energije v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 uporabljajo neposredno na podlagi podlagi Uredbe. 

Za takšne gospodinjske odjemalce, ki izpolnjujejo vse pogoje iz Uredbe in v času njene veljavnosti, bodo cene tarif za 90 % dejanske mesečne porabe električne energije v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 po Uredbi znašale za VT: 0,11800 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,14396 €/kWh (cena z 22% DDV), MT: 0,08200 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,10004 €/kWh (cena z 22% DDV) in ET: 0,09800 €/kWh (cena brez DDV) oz. 0,11956 €/kWh (cena z 22% DDV).Uredba ne posega na zaračunavanje ostalih postavk v okviru zgoraj navedenih cenikov. GEN-I, d.o.o., si pridržuje pravico do dopolnitve, spremembe ali popravka tega obvestila v primeru sprememb Uredbe ali relevantnih predpisov.

 

Obvestilo o oprostitvi plačila prispevka OVE in SPTE

Obvestilo z dne 27. 11. 2023

Skladno z določili Uredbe o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 116/2023, z dne 17. 11. 2023: v nadaljevanju Uredba OVE in SPTE) so gospodinjski odjemalci in gospodinjski odjemalci, vključeni v sistem samooskrbe, začasno, v obdobju od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2024, oproščeni plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE in SPTE). Sprememba v obračunu prispevka OVE in SPTE bo skladno z določili Uredbe OVE in SPTE uveljavljena na računu za električno energijo za dobave v novembru 2023, ki bo izdan v decembru 2023.

Novice

vasa-nova-samooskrbna-resitev 12. 02. 2024
Vaša nova samooskrbna rešitev

Izkoristite prednosti našega inovativnega modela odkupa viškov v obliki dobropisa.

>Preberite več
05. 02. 2024
Obvestilo o spremembah splošnih pogojev

S 1. 4. 2024 stopi v veljavo sprememba Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo električne energija gospodinjskim odjemalcem.

>Preberite več
15. 01. 2024
Podaljšanje pristopa k akciji Zagotovljena cena električne energije do 31. 12. 2026

Mali poslovni odjemalci lahko k akcijskemu ceniku Zagotovljena cena električne energije do 31. 12. 2026 pristopijo vse do 15. 2. 2024.

>Preberite več
Scroll