Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Izračunajte prihranek Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
Izračunajte prihranek

Svoje prihranke lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

Obvestilo v zvezi s spremembo splošnih pogodbenih pogojev

07. 03. 2023

S 1. 5. 2023 začneta veljati naslednji spremembi Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 (v nadaljevanju: Splošni pogoji).

Točka 3.6.1 Splošnih pogojev se spremeni tako, da se briše zadnja poved: »Preveč ali premalo zaračunane količine zemeljskega plina se pri obračunu vrednotijo v sorazmerju s številom dni veljavnosti posamezne cene med odčitkoma na začetku in koncu obračunskega obdobja, na temelju katerih se naredi obračun zemeljskega plina.«

Točka 4.2. Splošnih pogojev se spremeni tako, da se za povedjo: »Prodajalec bo kupcu praviloma izstavljal mesečni račun na podlagi podatkov, posredovanih s strani ODS, ob upoštevanju vsakokrat veljavnih cen,« doda naslednje besedilo: »Izjemoma, ko obračunsko obdobje, na katerega se nanaša prejeti obračunski podatek, sega čez datum uveljavitve spremembe cene dobavitelja, ki se izvede skladno s točko 3.6.1 teh SP, se pri obračunu dobavljenih količin uporabi posamezna cena v sorazmerju s številom dni njene veljavnosti v tem obračunskem obdobju.«

Kupci, ki so gospodinjski in mali poslovni odjemalci, imajo pravico, da zaradi nestrinjanja z navedenima spremembama Splošnih pogojev v roku enega meseca po uveljavitvi sprememb pisno odstopijo od sklenjene/ih pogodb/e o dobavi zemeljskega plina brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. Če se kupci, ki so poslovni odjemalci, vendar niso mali poslovni odjemalci oziroma se s skladno z določili sklenjene/ih pogodb/e o dobavi zemeljskega plina štejejo za poslovnega odjemalca, ne strinjajo s spremembama Splošnih pogojev, lahko pisno odstopijo od sklenjene/ih pogodb/e v roku 8 (osmih) dni, šteto od dneva objave sprememb Splošnih pogojev na spletni strani Prodajalca.

Pisni odstop lahko kupec poda na elektronski/poštni naslov prodajalca.   

Kupec mora v tem primeru izvesti postopek menjave dobavitelja v prvem možnem roku, ko je to mogoče skladno s predpisi, pri čemer prodajalec te menjave za kupca ne ureja. Kupec mora v primeru odstopa od pogodbe prodajalcu poravnati vse do tedaj neporavnane finančne obveznosti.

Kupci so o spremembah Splošnih pogojev obveščeni skladno z zakonskimi zahtevami in Splošnimi pogoji. Obvestilo o spremembah velja kot dodatek k pogodbi in je pravno zavezujoče.

Splošni pogoji s spremembama se nahajajo tukaj.

Novice

14. 06. 2024
Začetek uporabe novega obračuna omrežnine je prestavljen za tri mesece

Svet Agencije za energijo je sprejel odločitev, da se začetek uporabe prenove obračuna omrežnine prestavi na 1. oktober 2024.

>Preberite več
13. 06. 2024
Akcijski cenik Ujemite mesece cenejše elektrike do začetka samooskrbe

Akcijski cenik gospodinjskim odjemalcem, ki se bodo odločili za postavitev sončne elektrarne z GEN-I Sonce, znižuje cene električne energije za kar 99,99 % . 

>Preberite več
11. 06. 2024
Z novo samooskrbno rešitvijo do več kot 1.000 € prihranka na leto 

Kot prvi na trgu ponujamo nov model samooskrbe, ki lastnikom sončnih elektrarn omogoča, da od svoje sončne elektrarne dobijo kar največ.

>Preberite več
Scroll